Experiència. Woolman Family

(CAT)
El Sr. i la Sra. Woolman neixen en 2005 per a qüestionar l’aparença externa i la nostra condició com a éssers humans: Qui som i com desitgem ser vists pels altres? Com ens veiem a nosaltres mateixos? què amaga la màscara? i per extensió què amaguen les nostres màscares?

Seduits/des per els/les Woolman l’any 2017 un grup de professionals del món de l’art s’uneixen a ells/elles creant Woolman Family, un col·lectiu artístic amb el mateix objectiu comú: fer pensar als altres sobre la seva aparença i condició com a éssers humans. Així, es constitueixen com a família A.T.A.: Artistes Travestís Activistes; i reivindiquen a través de la performance un discurs social crític amb les barreres que els propis éssers humans usen (voluntària o involuntàriament) per a separar-se entre si, sent el concepte de “normalitat” una peça central d’aquesta acció artística i antropològica.

Instagram
Facebook

 

Woolman Family

 

Experiencia Woolman Family

(CAST)
El Sr. y la Sra. Woolman nacen en 2005 para cuestionar la apariencia externa y nuestra condición como seres humanos: ¿Quiénes somos y cómo deseamos ser vistos por los demás? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿qué esconde la máscara? y por extensión ¿qué esconden nuestras máscaras?

Seducidoas por loas Woolman en 2017 un grupo de profesionales del mundo del arte se unen a elloas creando Woolman Family, un colectivo artístico con el mismo objetivo común: hacer pensar a los demás acerca de su apariencia y condición como seres humanos. Así, se constituyen como familia A.T.A.: Artistas Travestis Activistas; y reivindican a través de la performance un discurso social crítico con las barreras que los propios seres humanos usan (voluntaria o involuntariamente) para separarse entre sí, siendo el concepto de “normalidad” una pieza central de esta acción artística y antropológica.

Instagram
Facebook