Lost Babies, una de les exposicions de la Festa 2019

(CAT)
Lost Babies
és un projecte d’Anna Roura que, inspirat en el Petit Príncep (Antoine de Saint-Exupéry), pretén expressar d’una manera molt visual i impactant la dualitat extrema que pot existir entre la infància i l’edat edulta. Per a fer-ho, reuneix una àmplia llista dels personatges més deplorables de la història, mostrant-los a través d’imatges angelicals de la seva innocent joventut en contrast amb les terribles declaracions que van fer una vegada adults.
Lost Babies vol ser una reflexió sobre l’impacte de l’educació, la política, la religió i altres temes que conformen la societat i que poden afectar al creixement personal.

En quin moment la innocència es converteix en tirania?

 

 

 

Lost Babies_1

 

Lost Babies, una de las exposiciones de la Festa 2019

(CAST)
Lost Babies es un proyecto de Anna Roura, que inspirado en el Principito (Antoine de Saint-Exupéry), pretende expresar de una manera muy visual e impactante, la dualidad extrema que puede existir entre la infancia y la edad adulta. Para ello, reúne una amplia lista de los personajes más deplorables de la historia, mostrándolos a través de imágenes angelicales de su inocente juventud en contraste con las terribles declaraciones que hicieron una vez adultos.
Lost Babies quiere ser una reflexión sobre el impacto de la educación, la política, la religión y otros temas que conforman la sociedad y que pueden afectar al crecimiento personal.

¿En qué momento la inocencia se convierte en tiranía?

 

 

Lost Babies_2