Drink ’n Draw Barcelona 11

(CAT)
Una nova edició del Drink ’n Draw Barcelona. Un equip petit que produeix esdeveniments per a explorar la creativitat i el dibuix per a fer-lo accessible a tothom. També solen crear instal·lacions i jocs carregats d’humor. Una festa que porta el dibuix a límits absurds està en caure.

Instal·lacions per a jugar en grup, amb amics i amb desconeguts. Moltes més propostes participatives i inesperades que de costum. Menys papers en blanc i més càrregues de profunditat creativa llançades als assistents. Un bon grapat d’idees que giren al voltant d’un retolador i el que siguis capaç de fer amb ell sobre un full de paper. Fàcil, veritat? Ja sabeu que la destresa amb el dibuix importa molt poc. El que els organitzadors volen veure és la vostra capacitat expressiva, talent inhabitual i estil.

El Drink ’n Draw Barcelona és un projecte que explora els camins que connecten la creativitat amb la diversió pura i dura.

Drink ’n Draw van estar presents en l’edició de l’any 2018 de la Festa del Grafisme.

Divendres 22 de novembre de 2019
De 18.30 a 21.30 h.
ImaginCafé
Carrer de Pelai, 11
Barcelona

 

Drink ’n Draw Barcelona 11

(CAST)
Una nueva edición del Drink ’n Draw Barcelona. Un equipo pequeño que produce eventos para explorar la creatividad y el dibujo para hacerlo accesible a todo el mundo. También suelen crear instalaciones y juegos cargados de humor. Una fiesta que lleva el dibujo a límites absurdos está al caer.

Instalaciones para jugar en grupo, con amigos y con desconocidos. Muchas más propuestas participativas e inesperadas que de costumbre. Menos papeles en blanco y más cargas de profundidad creativa lanzadas a los asistentes. Un buen puñado de ideas que giran alrededor de un rotulador y lo que seas capaz de hacer con él sobre una hoja de papel. Fácil, ¿verdad? Ya sabéis que la destreza con el dibujo importa muy poco. Lo que los organizadores quieren ver es vuestra capacidad expresiva, talento inhabitual y estilo. El Drink ’n Draw Barcelona es un proyecto que explora los caminos que conectan la creatividad con la diversión pura y dura.

Drink ’n Draw estuvieron presentes en la edición del año 2018 de la Festa del Grafisme.

Viernes 22 de noviembre de 2019
De 18:30 a 21:30 h.
ImaginCafé
Carrer de Pelai, 11
Barcelona