# estar-se a casa 2

(CAT)

www.instagram.com/osaka70/

Un doble viatge. Al passat, els anys setanta i a l’Àsia, l’exposició internacional d’Osaka, al Japó. L’Exposició General de primera categoria d’Osaka (日本 万 国 博 覧 会 Nihon bankoku hakuran-kai?) de 1970 (comunament abreujada Expo ’70) va ser regulada per l’Oficina Internacional d’Exposicions i va tenir lloc del 15 de març al 13 de setembre de dit any a la ciutat japonesa d’Osaka. En japonès la mostra solia rebre el nom de Ōsaka Banpaku (大阪 万博). El tema de l’exposició va ser «el Progrés i l’Harmonia de la Humanitat». Aquesta va ser la primera exposició de BIE duta a terme al Japó. Setanta-set països van assistir a l’esdeveniment, i durant sis mesos, el nombre de visitants va arribar a les 64.210.770 persones.

 

Hoy

 

# estar-se a casa 2

(CAST)

www.instagram.com/osaka70/

Un doble viaje. Al pasado, los años setenta y a Asia, la exposición internacional de Osaka, en Japón. La Exposición General de primera categoría de Osaka (日本万国博覧会 Nihon bankoku hakuran-kai?) de 1970 (comúnmente abreviada Expo ’70) fue regulada por la Oficina Internacional de Exposiciones y tuvo lugar del 15 de marzo al 13 de septiembre de dicho año en la ciudad japonesa de Osaka. En japonés la muestra solía recibir el nombre de Ōsaka Banpaku (大阪万博). El tema de la exposición fue » el Progreso y la Armonía de la Humanidad «. Esta fue la primera exposición del BIE llevada a cabo en Japón. Setenta y siete países asistieron al acontecimiento, y durante seis meses, el número de visitantes alcanzó las 64.210.770 personas.