Il·lustrar i il·lustrar-se

EXPOSICIÓ
(CAT)
Conquerir l’empatia amb les dades i la visualització.
Jaime no té fe. No creu en la comunicació per mitjà del llenguatge en què pensem: la paraula en prosa.
Que estiguem condemnats a transitar la vida en solitud no té res de desitjable, ni tan sols hi ha èpica.
Per això Jaume –com tots- insisteix a jugar a un joc en què no creu: la comunicació per la via dels llenguatges concrets.

Visita comentada
Dissabte 17 a les 12:00
Exposició
Dissabte 17 de 10:00 a 21:30
Diumenge 18 de 10:00 a 16:00
Edifici Pujades

Col·labora amb la Festa, menjar amb nosaltres

 

La comunicación posible

 

Ilustrar e ilustrarse

EXPOSICIÓN
(CAST)
Conquistar la empatía con los datos y su visualización.
Jaime carece de fe. No cree en la comunicación por la vía del lenguaje en que pensamos: la palabra en prosa.
Que estemos condenados a transitar la vida en soledad no tiene nada deseable, ni tan siquiera hay épica.
Por ello Jaime –como todos- insiste en jugar a un juego en el que no cree: la comunicación por la vía de los lenguajes concretos.

Visita comentada
Sábado 17 a las 12:00
Exposición
Sábado 17 de 10:00 a 21:30
Domingo 18 de 10:00 a 16:00
Edificio Pujades

Colabora con la Festa, come con nosotros

Homunculos