10 anys de Festa

(CAT)
El col·lectiu organitzador de la Festa del Grafisme a Portbou celebra la seva desena edició i per a aquests primers deu anys d’amor per (o si ho prefereixes amb, contra, de, des de, entre, per, sense, sobre … o qualsevol altra preposició) el disseny gràfic necessita la teva presència i la teva col·laboració.

Volem reflexionar, pensar, debatre i analitzar tot el que hem fet perquè les properes edicions de la Festa siguin encara més obertes, col·laboratives i interessants.

El programa d’aquest any, és que no hi ha programa. Inspirats pel punt 39 d’Un manifestar incomplet per al creixement de Bruce Mau -Pausas per al cafè, passejades en cotxe, descansos– proposem sessions de micro obert per provocar preguntes, generar dubtes, analitzar i tractar de descobrir el nostre camí cap al futur.

Una trobada de gent interessada en el disseny gràfic en el que esperem compartir amb vosaltres reflexions, barbacoes, alguna que altra cervesa, crítiques, guateques, dubtes, paella, amistat i amor pel disseny gràfic i la Festa.

Vine i parlem.

10Festa_love_blog

10 años de Festa

(CAST)
El colectivo organizador de la Festa del Grafisme en Portbou celebra su decima edición y para estos primeros diez años de amor por (o si lo prefieres con, contra, de, desde, entre, para, sin, sobre … o cualquier otra preposición) el diseño gráfico necesita tu presencia y tu colaboración.

Queremos reflexionar, pensar, debatir y analizar todo lo que hemos hecho para que las próximas ediciones de la Festa sean aun más abiertas, colaborativas e interesantes.

El programa de este año, es que no hay programa. Inspirados por el punto 39 de Un manifestó incompleto para el crecimiento de Bruce Mau –Pausas para el café, paseos en coche, descansos- proponemos sesiones de micro abierto para provocar preguntas, generar dudas, analizar y tratar de descubrir nuestro camino hacia el futuro.

Un encuentro de gente interesada en el diseño gráfico en el que esperamos compartir con vosotros reflexiones, barbacoas, alguna que otra cerveza, críticas, guateques, dudas, paella, amistad y amor por el diseño gráfico y la Festa.

Ven y hablamos.