Arriba la segona conversa del Crucrucru!

[CAT]

Imatges, anuncis, eslògans, diàlegs, icones, articles insultants… Dia a dia vivim envoltades de missatges i estímuls visuals que ens recorden que formem part d’un món patriarcal.
Què hem de fer, davant d’això, les comunicadores? Com podem transformar l’imaginari masclista amb els nostres dissenys, textos i campanyes?
Et convidem a participar en una conversa col·lectiva al terrat del Grup Ecos, amenitzada amb la cervesa artesana de la cooperativa Capfoguer.
Els assistents compartiran experiències sobre com comunicar amb perspectiva de gènere.
Entre d’altres es podrà sentir la veu de fotògrafes, periodistes, lingüistes, dissenyadores i activistes, com les del col·lectiu Dones Visuals, el mitjà digital Sentit Crític, o la il·lustradora Laia Arqueros Claramunt.
L’acte estarà dinamitzat per la cooperativa Nus Teatre.

El Crucrucru és un cicle de converses que volen reflexionar sobre l’ús marquetinià dels valors socials, la comunicació amb perspectiva de gènere, la recuperació de l’espai públic, així com sobre les pràctiques participatives, amb l’objectiu de trobar, de manera col·lectiva i horitzontal, altres formes de comunicar, produir, distribuir i consumir.
Un cicle organitzat per David Ricart –un dels responsables de l’imatge de la Festa en l’edició del 2016- de la cooperativa de comunicación l’Apòstrof.

Dijous 14 de juny a les 19:00 h
Terrat del Grup Ecos, Casp 43

 

bruixes

 

Llega la segunda conversación del Crucrucru!

[CAST]
Imágenes, anuncios, slogans, diálogos, iconos, artículos insultantes… Día a día vivimos rodeados de mensajes y estímulos visuales que nos recuerdan que formamos parte de un mundo patriarcal.
¿Qué hemos de hacer ante esto los comunicadores? ¿Cómo podemos transformar el imaginario machista con nuestros diseños, textos y campañas?
Te invitamos a participar en una conversación colectiva en el tejado del Grup Ecos amenizado con la cerveza artesana de la cooperativa Capfoguer.

Los asistentes compartirán experiencias sobre como comunicar con perspectiva de genero.
Entre otros se podrá oír la voz de fotógrafos, periodistas, lingüistas, diseñadores y activistas como las del colectivo Dones Visuals, el medio digital Sentit Crític, o la ilustradora Laia Arqueros Claramunt.
El acto estará amenizado por la cooperativa Nus Teatre.

Crucrucru es un ciclo de conversaciones que quieren reflexionar sobre el uso del marquetiniano de los valores sociales, la comunicación con perspectiva de genero, la recuperación del espacio público, así como sobre las prácticas participativas con el objetivo de encontrar, de manera colectiva y horizontal, otras formas de comunicar, producir, distribuir y consumir.
Un ciclo organizado por David Ricart –uno de los responsables de la imagen de la Festa en su edición del 2016- de la cooperativa de comunicación l’Apòstrof.

Jueves 14 de junio a las 19:00 h
Tejado del Grup Ecos, Casp 43