Experiència 2. Paula de Álvaro. Sense títol-o1.jpg

(CAT)

“M’agrada fer fotografies de tot el que passa al meu voltant, fins i tot del que no passa. I de vegades no m’adono del que ha passat fins que no he fet la fotografia. I quan he fet aquesta fotografia, tampoc estic molt segura d’haver captat, en aquesta fotografia, el que hi havia o no havia succeït abans de fer la fotografia.

Sí, m’agrada fer fotografies. Realment faig moltes fotografies, potser massa fotografies. I no sempre sé per què. Del que estic segura és que l’únic succés és la pròpia fotografia, encara que de vegades no representi un succés. Tinc molts dubtes sobre la fotografia, i ni tan sols sé si el que faig s’hauria de dir fotografia. Aquest projecte tracta de fer fotografies a la fotografia “.

En el transcurs dels últims anys les fotografies han anat canviant de context segons el valor que les diferents generacions li han donat a tots aquests records expressats en imatges.

En l’actualitat es fan centenars de fotografies que moltes vegades es queden a l’ordinador per convertir-se en oblit virtual. «Les fotos ja no serveixen tant per emmagatzemar records, ni es fan per ser guardades. Serveixen com exclamacions de vitalitat, com a extensions d’unes vivències, que es transmeten, es comparteixen i desapareixen, mentalment i/o físicament »(Joan Fontcuberta, 2017). Aquesta evolució s’ha produït un canvi d’ús de la fotografia, un augment de les funcions per a les que avui en dia la fem servir i, com a conseqüència, un canvi de valor d’aquest excedent d’imatges.

Mitjançant un procés d’investigació i exploració, el projecte “Sense títol-01.jpg” pretén contrastar la funció, l’ús i la quantitat de fotografies que realitzem actualment, així com també posa de manifest el concepte ‘record’ en un món que creix tan ràpid com les instantànies que generem. Des d’un punt de vista crític ia través de la documentació de tot aquest procés, el projecte té com a principal objectiu qüestionar la importància o insignificança de les fotografies que fem, generant un debat i oferint noves especulacions sobre la devaluació del record davant la quantitat d’imatges que generem.

E2_1 E2_3 E2_4

 

Experiencia 2. Paula de Álvaro. Sin título-o1.jpg

(CAST)

“Me gusta hacer fotografías de todo lo que sucede a mi alrededor, incluso de lo que no sucede. Y a veces no me doy cuenta de lo que ha sucedido hasta que no he hecho la fotografía. Y cuando he hecho esta fotografía, tampoco estoy muy segura de haber captado, en esta fotografía, lo que había o no había sucedido antes de hacer la fotografía.
Sí, me gusta hacer fotografías. Realmente hago muchas fotografías, quizás demasiadas fotografías. Y no siempre sé para qué. De lo que estoy segura es que el único suceso es la propia fotografía, aunque a veces no represente un suceso. Tengo muchas dudas sobre la fotografía, y ni siquiera sé si lo que hago debería llamarse fotografía. Este proyecto trata de hacer fotografías a la fotografía”.

En el transcurso de los últimos años las fotografías han ido cambiando de contexto según el valor que las distintas generaciones le han dado a todos esos recuerdos expresados en imágenes.
En la actualidad se hacen cientos de fotografías que muchas veces se quedan en el ordenador para convertirse en olvido virtual. «Las fotos ya no sirven tanto para almacenar recuerdos, ni se hacen para ser guardadas. Sirven como exclamaciones de vitalidad, como extensiones de unas vivencias, que se transmiten, se comparten y desaparecen, mentalmente y/o físicamente» (Joan Fontcuberta, 2017). Esta evolución ha producido un cambio de uso de la fotografía, un aumento de las funciones para las que hoy en día la usamos y, como consecuencia, un cambio de valor de este excedente de imágenes.

Mediante un proceso de investigación y exploración, el proyecto “Sin título-01.jpg” pretende contrastar la función, el uso y la cantidad de fotografías que realizamos actualmente, así como también pone de manifiesto el concepto ‘recuerdo’ en un mundo que crece tan rápido como las instantáneas que generamos. Desde un punto de vista crítico y a través de la documentación de todo este proceso, el proyecto tiene como principal objetivo cuestionar la importancia o insignificancia de las fotografías que hacemos, generando un debate y ofreciendo nuevas especulaciones sobre la devaluación del recuerdo ante la cantidad de imágenes que generamos.

E2_5 E2_6

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.