Experiència 5. Gemma Peña. Objecte amb complex

(CAT)
Aproximació als límits de la còpia des del disseny. Incidint en l’escència material d’aquests objectes.

Com afecta a l’objecte artístic l’ús d’eines de fabricació digital per a realizar còpies? Quin valor obtenen aquests objectes subordinats en relació als originals? Son objectes amb complex, a causa de la seva funció principal d’imitar a un altre?

Objecte amb complex parteix de l’exploració infinita de les diferències que existeixen entre l’objecte original i la còpia en el contexte artístic.

L’Aura, la temporalitat, el context i la impossibilitat de reproducció de l’essència material de l’original són alguns dels elements protagonistas en la investigación.

Així doncs, a partir d’una experimentació material es posa en diàleg l’obra Barra I de l’artista Laura Puigdellívol amb eines de fabricació digital que, mentrestant copien, alteren el valor i significat del propi original.

Son objectes esclaus de la seva funció principal; la permanent imitació que es veu truncada a causa de la impossibilitat, per part de la materia, de ser idéntica a la que imita.

Gemma_Peña_web

 

Experiencia 5. Gemma Peña. Objeto con complejo

(CAST)

Aproximación a los límites de la copia desde el diseño. Incidiendo en la esencia material de estos objetos.

¿Cómo afecta al objeto artístico el uso de herramientas de fabricación digital para realizar copias? ¿Qué valor obtienen estos objetos subordinados en relación a los originales? ¿Son objetos con complejo, debido a su función principal de imitar a otro?
Objeto con complejo parte de la exploración infinita de las diferencias que existen entre el objeto original y la copia en el contexto artístico.

El Aura, la temporalidad, el contexto y la imposibilidad de reproducción de la esencia material del original son algunos de los elementos protagonistas en la investigación.

Así pues, a partir de una experimentación material se pone en diálogo la obra Barra I de la artista Laura Puigdellívol con herramientas de fabricación digital que, mientras tanto copian, alteran el valor y significado del propio original.

Son objetos esclavos de su función principal; la permanente imitación que se ve truncada debido a la imposibilidad, por parte de la materia, de ser idéntica a la que imita.