Eduard Olivella, fotografíes, 1970-1980

(CAT)
L’exposició se centra en l’obra personal que va realitzar entre finals de la dècada de 1960 i 1985, període en el qual va començar a utilitzar la fotografia com a matèria artística, realitzant una àmplia i interessant producció fotogràfica.

Eduard Olivella es va llicenciar en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Durant aquest període va ser quan va començar a utilitzar la fotografia com a instrument de documentació i de creació, compaginant la seva activitat com a fotògraf amb la de professor, conferenciant i crític; per la seva formació i pels seus interessos personals, es va relacionar tant amb els artistes conceptuals com amb el grup de fotògrafs pròxims a la Galeria Spectrum Canon de Barcelona, que estèticament estaven propers a la fotografia creativa.

L’exposició s’ha organitzat en una sèrie d’àmbits conceptuals i estètics que ens revelen una sèrie de constants que es repeteixen en el temps i ens endinsen en la seva particular manera de construir les seves fotografies. El tractament de la llum, l’oníric, el temps, la memòria, la forma i el ritme estan molt presents en els seus singulars imatges que el connecten amb la producció fotogràfica més interessant i innovadora, a nivell nacional i internacional, d’aquest període.

Eduard Olivella ha col·laborat amb la Festa del Grafisme des dels seus inicis i en l’edició del 2016 li vam dedicar una exposició d’homenatge.
Recorda que fins al 18 de maig pots visitar també la seva exposició Documentant cultura a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos
Dimecres 16 de gener a les 20:00 h.
Carrer Casanova, 136-138, B- 3, Barcelona

L’exposició es podrà veure fins al dia 13 de febrer
amb cita prèvia a info@juannaranjo.eu.

 

Olivella_2 copia Olivella_3 copia

 

Eduard Olivella, fotografías, 1970-1980

(CAST)
La exposición se centra en la obra personal que realizó entre finales de la década de 1970 y la década de 1980, periodo en el que empezó a utilizar la fotografía como materia artística, realizando una amplia e interesante producción fotográfica.

Eduard Olivella se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Durante este periodo fue cuando empezó a utilizar la fotografía como instrumento de documentación y de creación, compaginando su actividad como fotógrafo con la de profesor, conferenciante y crítico; por su formación y por sus intereses personales, se relacionó tanto con los artistas conceptuales como con el grupo de fotógrafos próximos a la Galería Spectrum Canon de Barcelona, que estéticamente estaban interesados en la fotografía creativa.

La exposición se ha organizado en una serie de ámbitos conceptuales y estéticos que nos revelan una serie de constantes que se repiten en el tiempo y nos adentran en su particular forma de construir sus fotografías. El tratamiento de la luz, lo onírico, el tiempo, la memoria, la forma y el ritmo están muy presentes en sus singulares imágenes que lo conectan con la producción fotográfica más interesante e innovadora, a nivel nacional e internacional, de este periodo.

Eduard Olivella ha colaborado con la Festa del Grafisme desde sus inicios y en la edición del 2016 le dedicamos una exposición de homenaje. Recuerda que hasta el 18 de mayo puedes visitar también su exposición Documentando cultura en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos
Miércoles 16 de enero a la 20:00 h.
Calle Casanova, 136-138, B-3, Barcelona

La exposición se podrá ver hasta el día 13 de febrero
con cita previa en info@juannaranjo.eu.