Contraban, un taller amb Luis Eslava i Marc Morro

(CAT)
La passió de Marc Morro, el mallorquí, és dissenyar mobiliari de fusta que produeix en el seu estudi de Poblenou, Barcelona. No és que sigui un apassionat de la fusta, ni tingui coneixements absoluts sobre ella, simplement utilitza la fusta perquè és fàcil i neta: wood is good.

Luis, el valencià, amb seu també a Poblenou, Barcelona, aborda el disseny d’objectes, espais i experiències des d’un punt de vista integral, és una persona generadora de rituals, de gestos… El dissenyador com a re-pensador de la vida quotidiana: rethinking daily life.

Al taller durant una setmana ens dedicarem a dissenyar i construir objectes i sistemes per a poder passar sense ser vist, per terra, mar o aire, grans quantitats de material il·legal al país veí (França), a 800 metres en línia recta.

Més informació

PRONTO TIQUETS fins l’1 d’Abril
Del 26 d’Agosto a l’1 de Setembre, 2019. Places limitades.
5 dies de Tallers + 2 dies de Festa del Grafisme. Allotjament inclòs.

 

Contraban_1 Contraban_2

 

Contrabando, un taller con Luis Eslava y Marc Morro

(CAST)
La pasión de Marc Morro, el mallorquín, es diseñar mobiliario de madera que produce en su estudio de Poblenou, Barcelona. No es que sea un pirado de la madera, ni tenga conocimientos absolutos sobre ella, simplemente usa la madera porque es fácil y limpia: wood is good.

Luis, el valenciano, con sede también en Poblenou, Barcelona, aborda el diseño de objetos, espacios y experiencias desde un punto de vista integral, es una persona generadora de rituales, de gestos… El diseñador como re-pensador de la vida cotidiana: rethinking daily life.

En el taller durante una semana nos dedicaremos a diseñar y construir objetos y sistemas para poder pasar sin ser visto, por tierra, mar o aire, grandes cantidades de material ilegal al país vecino (Francia), a 800 metros en línea recta.

Más información

PRONTO TIQUETS hasta el 1 de Abril
Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre, 2019. Plazas limitadas (12 personas)
5 días de Talleres + 2 días de «Festa del Grafisme«. Alojamiento incluido.