People, Data & Other Love Stories, un taller amb els Domestic Data Streamers

(CAT)
Uneix-te al taller immersiu de Domestic Data Streamers, un col·lectiu d’arquitectes, psicòlegs i científics que desenvolupa i proposa nous mètodes d’interpretació de dades.

Parlarem de dades, de gent, de pobles i de fronteres. I farem visible, l’invisible. Buscarem en quins llocs es visualitza la vida de Portbou pel seu desgast. Situarem Portbou en un mapa físic i dibuixarem aquells recorreguts que només existeixen en les històries de la gent. Preguntarem les receptes que s’expliquen i no s’escriuen.

Més informació

PRONTO TIQUETS fins l’1 d’Abril
Del 26 d’Agosto a l’1 de Setembre, 2019. Places limitades.
5 dies de Tallers + 2 dies de Festa del Grafisme. Allotjament inclòs.

 

Domestic DS

 

People, Data & Other Love Stories, un taller con los Domestic Data Streamers

(CAST)
Únete al taller inmersivo de Domestic Data Streamers, un colectivo de arquitectos, psicólogos y científicos que desarrolla y propone nuevos métodos de interpretación de datos.

Hablaremos de datos, de gente, de pueblos y de fronteras. Y haremos visible, lo invisible. Buscaremos en qué sitios se visualiza la vida de Portbou por su desgaste. Situaremos Portbou en un mapa físico y dibujaremos aquellos recorridos que sólo existen en las historias de la gente. Preguntaremos las recetas que se cuentan y no se escriben.

Más información

PRONTO TIQUETS hasta el 1 de Abril
Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre, 2019. Plazas limitadas (12 personas)
5 días de Talleres + 2 días de «Festa del Grafisme». Alojamiento incluido.