ESC19, 4a Escapada de Cultura i Creació Digitals

(CAT)
Una trobada no-urbana d’experimentació i divulgació de l’ús creatiu, artístic, lliure i proper a les persones de la tecnologia electrònica/digital. Un cap de setmana a un espai envoltat de natura, on apleguem artistes, dissenyadors, programadors i públic en general per compartir coneixement i experiències, i gaudir-ne sense presses.

Tot plegat mitjançant tallers, xerrades, exposicions i altres experiències participatives al voltant de l’art digital, la sobirania tecnològica, la programació creativa, la gràfica generativa, l’art i les dades, i tot allò que envolta la cultura digital.

Organitzat pel col·lectiu Boleans que va participar en les Experiències de l’edició del 2014 de la Festa i en el Off Festa dels anys 2015 i 2016, a més de que alguns dels seus membres són assidus assistents.

El programa compta amb la participació d’Anna Carreras (taller), Muriel Rovira Esteva (xerrada), Ëgg (música), BeAnotherLab (experiència VR), Play a Bit (instal·lació), Miquel Bernis (xerrada), AlgorESC v2.0 (Live Code), Albert Callejo (Mapping) i Anna Giralt Gris (xerra-taller).

Més informació aquí

Del 3 al 5 de maig
La Plana, Sta. Maria d’Oló, Moianes

 

esc19-foto-blogs-1 esc19-foto-blogs-3

 

ESC19, 4a Escapada de Cultura y Creación Digital

(CAST)
Un encuentro no-urbano de experimentación y divulgación del uso creativo, artístico, libre y cercano a las persones de la tecnología electrónica/digital. Un fin de semana en un espacio rodeado de naturaleza, donde se reúnen artistas, diseñadores, programadores y público en general para compartir conocimiento y experiencias, y disfrutarlo sin prisas.

Todo ello mediante talleres, charlas, exposiciones y otras experiencias participativas alrededor del arte digital, la soberanía tecnológica, la programación creativa, la gráfica generativa, el arte y los datos y todo aquello que engloba la cultura digital.

Organizado por el colectivo Boleans que participó en las Experiencias de la edición del 2014 de la Festa y en el Off Festa de los años 2015 y 2016, además de que algunos de sus miembros son asiduos asistentes.

El programa cuenta con la participación de Anna Carreras (taller), Muriel Rovira Esteva (charla), Ëgg (música), BeAnotherLab (experiencia VR), Play a Bit (instalación), Miquel Bernis (charla), AlgorESC v2.0 (Live Code), Albert Callejo (Mapping) y Anna Giralt Gris (charla-taller).

Más información aquí

Del 3 al 5 de mayo
La Plana, Sta. Maria d’Oló, Moianes

 

esc19-imatge-blogs