Experiències

[CAT]
Proposem investigar un format diferent de conferències. Volem provocar la proximitat entre el dissenyador i el públic, trencar barreres, canviar. Busquem espais diferents per compartir experiències personals, professionals, de disseny i de vida.

Proposem reunions d’un màxim de 15 persones que permetin i potenciïn el diàleg i la comunicació entre persones, tant si es tracta d’humans normals i corrents o humans dissenyadors.

Les sortides i inscripcions a les experiències es realitzen a l’hotel Costa Blava. La durada de l’experiència serà d’aproximadament mitja hora i el desplaçament no serà de més de 10 minuts. Cada dissenyador/a portarà els participants al lloc triat on es desenvoluparà l’experiència.
Es prega puntualitat.

 

Toni Amangual
Dissabte 1, a les 17 i 19 h.
Nascut a Mallorca l’any 1980 a la seva web es defineix com Activista Visual i defensa que la fotografia és una eina de pensament. És biòleg per la Universitat de Barcelona tot i que mentre acabava la carrera estudi fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i va realitzar un Màster de Photojournalism a la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb els seus treballs fotogràfics ha obtingut diversos guardons , participat en festivals i publicat en diversos mitjans. També ha participat en exposicions tant individuals com col·lectives i publicat dos photobooks Pain ( 2014 ) i Devots ( 2015 ) Dóna classes de fotografia a l’escola Idep ( Barcelona ) i l’Escola Superior Balear . (Palma de Mallorca) ; organitza tallers i treballa com a comissari en exposicions relacionades amb la fotografia.

Curro Claret
Dissabte 1 a les 19 h. Diumenge 2 a les 12 h.
Barcelona 1968. Va estudiar disseny industrial a l’Escola Superior de Disseny Elisava ia Central Saint Martins de Londres (estudis que no va arribar a acabar per raons llargues d’explicar ara, però contentíssim d’haver passat per allà). En tornar va treballar en diferents feines més o menys relacionats amb disseny (¿ hi ha algun treball que no pugui tenir alguna relació amb el disseny ?). A partir de 1998 s’estableix com a dissenyador freelance. Des de llavors ha estat treballant en projectes molt diferents (petits objectes , objectes més grans , instal·lacions, interiorisme, algun esdeveniment – happening … ). Dóna classes de disseny industrial, principalment a Elisava i esporàdicament en altres centres espanyols i d’altres països. També ha estat vinculat, d’una manera o altra, a l’FAD. El seu treball ha estat exposat en diferents llocs i publicat en diferents mitjans (bla , bla , bla …) i ha rebut diferents distincions i premis.

Paco Gómez García
Dissabte 1 a les 16 i 18 h.
Madrid, 1971. Enginyer de Camins, Canals i Ports, mai va exercir la seva professió. Des de 1996 es dedica al món de la imatge i actualment compagina la tasca de fotògraf amb la de realització de documentals, escriptor, comissari i dissenyador d’exposicions. Durant nou anys va treballar de positivador al laboratori de Castro Prieto a Madrid on va tenir un contacte directe amb els mestres de la fotografia espanyola. Ha participat en les fundacions de la República no Fotos, de l’edició de projeccions digitals PROJECTA i del col·lectiu NOPHOTO. Entre els seus premis destaquen el premi de fotografia INJUVE 2001, el fotògraf revelació PhotoEspaña 2002 i el premi revelació al col·lectiu NOPHOTO a PhotoEspaña 2006.
Està especialitzat en realitzar treballs corporatius per a empreses d’enginyeria i arquitectura, llibres de viatges, així com reproduccions de peces d’art per galeries i institucions. El seu treball fotogràfic personal té una marcada influència dels somnis, l’arqueologia, els records, la literatura i el cinema. Les seves sèries fotogràfiques tenen una tendència a qüestionar-se els límits de la realitat, utilitzant els missatges ocults de les fotografies i la recerca documental per a la construcció d’històries.
La seva obra poc a poc es va distanciant de la fotografia buscant terrenys més híbrids relacionats amb la investigació històrica i la literatura. Al novembre de 2013 es va publicar el seu llibre Els Modlin, un llibre autoeditat i inusual a mig camí entre la fotografia i la literatura.

Julià Guillamon
Dissabte 1 a les 16 i 18 h.
Escriptor i crític literari, nascut a Barcelona el 1962. Va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. Des de l’any 1994 publica setmanalment les seves crítiques al diari La Vanguardia. Com a assagista ha tractat la imatge de Barcelona a la literatura entre els anys setanta i els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. La seva obra literària reflecteix el fracàs de les utopies i la desaparició del món industrial. Ha estat comissari de diverses exposicions literàries. Un dels seus projectes, Literatures de l’ exili , s’ha presentat a Barcelona, Buenos Aires, Santiago de Xile, Ciutat de Mèxic, Santo Domingo i a la República Dominicana. Ha aconseguit el premi Crítica Serra d’Or d’Assaig 2002, el premi Octavi Pellissa2006, el premi Ciutat de Barcelona d’ assaig 2008 i el premi Lletra d’Or al millor llibre català de l’any 2008. Al costat del dissenyador Albert Planas és editor de la carta de bar Velòdrom de Barcelona.
Ha publicat diversos llibres Joan Perucho i la literatura fantástica (1989), La fàbrica de fred (1991), La ciutat interrompuda (2001), el nostre preferit, De la contracultura a la Barcelona postolímpica (2008), Uh, Gabirú (2008), recopilació d’articles periodístics, El dia revolt. Literatura catalana de l’exili (2008), Monzó: Com triomfar a la vida (2009) catàleg de l’exposició per al Centre d’Art Santa Mònica, La Mòravia (2011).

Francesc Pla + Eva Serrats
Dissabte 1 a les 17 h. Diumenge 2 a les 12 h.
Els responsables de leve_ , un estudi atípic dedicat a al cinema, l’arquitectura, la fotografia i la barreja de tot això. La seva pàgina web està en construcció i sobre l’antiga (que encara pots visitar) diuen que només representa on estaven fa 5 anys. Mantenen un Facebook , on parlen de tot allò que els interessa i que et recomanem visitar.
Francesc Pla va néixer el 1968. Eva Serrats va néixer a Lier, Antwerpen, Bèlgica el 1971, és arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona i al 2001 va realitzar el Màster “Documental de creació” de la Universitat Pompeu Fabra.

 

foto_exp

Experiència prop del mar a l’edició de la Festa del 2013.
Experiencia cerca del mar en la edición de la Festa del 2013

 

Experiencias

[CAST]

Proponemos investigar un formato diferente de conferencias. Queremos provocar la cercanía entre el diseñador y el público, romper barreras, cambiar. Buscamos espacios diferentes para compartir experiencias personales, profesionales, de diseño y de vida.

Proponemos reuniones de un máximo de 15 personas que permitan y potencien el dialogo y la comunicación entre personas, ya se trate de humanos normales y corrientes o humanos diseñadores.

Las salidas e inscripciones a las experiencias se realizan en el hotel Costa Blava. La duración de la experiencia será de aproximadamente media hora y el desplazamiento no será de más de 10 minutos. Cada diseñador/a llevará a los participantes al lugar elegido donde se desarrollará la experiencia.
Se ruega puntualidad.

Toni Amangual
Sábado 1. A las 17 y 19 h.
Nacido en Mallorca el año 1980 en su web se define como Activista Visual y defiende que la fotografía es una herramienta de pensamiento. Es biólogo por la Universidad de Barcelona aunque mientras terminaba la carrera estudio fotografía en el Instituto de Estudios Fotográficos de Catalunya y realizo un Master de Photojournalism en la Universidad Autónoma de Barcelona. Con sus trabajos fotográficos ha obtenido diversos galardones, participado en festivales y publicado en diversos medios. También ha participado en exposiciones tanto individuales como colectivas y publicado dos photobooks Pain (2014) y Devotos (2015)
Da clases de fotografía en la escuela Idep (Barcelona) y la Escola Superior Balear. (Palma de Mallorca); organiza talleres y trabaja como comisario en exposiciones relacionadas con la fotografía.

Curro Claret
Sábado 1 a las 19 h. Domingo 2 a las 12 h.
Barcelona en 1968. Estudió diseño industrial en la Escuela Superior de Diseño Elisava y en Central Saint Martins de Londres (estudios que no llegó a acabar por razones largas de explicar ahora, pero contentísimo de haber pasado por allí). Al regresar trabajó en diferentes trabajos más o menos relacionados con diseño (¿hay algún trabajo que no pueda tener alguna relación con el diseño?).
A partir de 1998 se establece como diseñador freelance. Desde entonces ha estado trabajando en proyectos muy diferentes (pequeños objetos, objetos más grandes, instalaciones, interiorismo, algún evento-happening…).
Da clases de diseño industrial, principalmente en Elisava y esporádicamente en otros centros españoles y de otros países. También ha estado vinculado, de una u otra forma, al FAD.
Su trabajo ha sido expuesto en distintos lugares y publicado en diferentes medios (bla, bla, bla…) y ha recibido distintas distinciones y premios.

Paco Gómez García
Sábado 1 a las 16 y 18 h.
Madrid, 1971. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nunca ejerció su profesión. Desde 1996 se dedica al mundo de la imagen y actualmente compagina su labor de fotógrafo con la de realización de documentales, escritor, comisario y diseñador de exposiciones. Durante nueve años trabajó de positivador en el laboratorio de Castro Prieto en Madrid donde tuvo un contacto directo con los maestros de la fotografía española.
Ha participado en las fundaciones de la República No Fotos, de la edición de proyecciones digitales PROYECTA y del colectivo NOPHOTO. Entre sus premios destacan el premio de fotografía INJUVE 2001, el fotógrafo revelación PhotoEspaña 2002 y el premio revelación al colectivo NOPHOTO en PhotoEspaña 2006.
Está especializado en realizar trabajos corporativos para empresas de ingeniería y arquitectura, libros de viajes, así como reproducciones de piezas de arte para galerías e instituciones.
Su trabajo fotográfico personal tiene una marcada influencia de los sueños, la arqueología, los recuerdos, la literatura y el cine. Sus series fotográficas tienen una tendencia a cuestionarse los límites de la realidad, utilizando los mensajes ocultos de las fotografías y la investigación documental para la construcción de historias.
Su obra poco a poco se va distanciando de la fotografía buscando terrenos más híbridos relacionados con la investigación histórica y la literatura. En Noviembre de 2013 se publicó su libro Los Modlin, un libro autoeditado e inusual a medio camino entre la fotografía y la literatura.

Julià Guillamon
Sábado 1 a las 16 y 18 h.
Escritor y crítico literario español, nacido en Barcelona en 1962. Estudió Filología Catalana en la Universidad de Barcelona. Desde el año 1994 publica semanalmente sus críticas en el diario La Vanguardia. Como ensayista ha tratado la imagen de Barcelona en la literatura entre los años setenta y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Su obra literaria refleja el fracaso de las utopías y la desaparición del mundo industrial.
Ha sido comisario de diversas exposiciones literarias. Uno de sus proyectos, Literaturas del exilio, se ha presentado en Barcelona, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Santo Domingo y en la República Dominicana. Ha conseguido el premio Crítica Serra d’Or de Ensayo 2002, el premio Octavi Pellissa2006, el premio Ciutat de Barcelona de ensayo 2008 y el premio Lletra d’Or al mejor libro catalán del año 2008.
Junto al diseñador Albert Planas es editor de la carta del bar Velódromo de Barcelona.
Ha publicado diversos libros Joan Perucho i la literatura fantástica (1989), La fàbrica de fred (1991), La ciutat interrompuda (2001), nuestro preferido, De la contracultura a la Barcelona postolímpica (2008), Uh, Gabirú (2008), recopilación de artículos periodísticos), El dia revolt. Literatura catalana de l’exili (2008), Monzó: Com triomfar a la vida (2009) catalogo de la exposición para el Centro de Arte Santa Mónica, La Mòravia (2011).

Francesc Pla + Eva Serrats
Sábado 1 a las 17 h. Domingo 2 a las 12 h.
Francesc Pla y Eva Serrats son los responsables de leve_, un estudio atípico dedicado a al cine, la arquitectura, la fotografía y la mezcla de todo ello. Su página web esta en construcción y sobre la antigua (que aún puedes visitar) dicen que sólo representa donde estaban hace 5 años.
Mantienen un Facebook, donde hablan de todo aquello que les interesa y que te recomendamos visitar
Francesc Pla nació en 1968. Eva Serrats nació en Lier, Antwerpen, Bélgica el 1971, es arquitecta por la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona y en el 2001 realizó el Master “Documental de creación” de la Universitat Pompeu Fabra.