Miscel·lània. Octavi Serra

(CAT)
El treball de l’artista, dissenyador i fotògraf gironí Octavi Serra se centra en capturar les ironies, els truismes i les frustracions de la vida moderna. Les il·lusions òptiques i els productes de deixalla es presenten en espais públics i després es fotografien com a part d’una atractiva sèrie filosófica. El treball de l’artista espanyol és un signe dels nostres temps i una reacció a la insatisfacció amb el panorama social actual. Serra construeix instal·lacions conceptuals que es burlen de la cultura actual i qüestionen amb molta serietat l’statu quo: cada imatge retrata un missatge sobre algun tipus de problema sociopolític.

 

Octavi_Serra_2 Octavi_Serra_3

 

Miscelánea. Octavi Serra

(CAST)
El trabajo del artista, diseñador y fotógrafo gerundense Octavi Serra se centra en capturar las ironías, los truismos y las frustraciones de la vida moderna. Las ilusiones ópticas y los productos de desecho se presentan en espacios públicos y luego se fotografían como parte de una atractiva serie filosófica. El trabajo del artista español es un signo de nuestros tiempos y una reacción a la insatisfacción con el panorama social actual. Serra construye instalaciones conceptuales que se burlan de la cultura actual y cuestionan con mucha seriedad el status quo: cada imagen retrata un mensaje sobre algún tipo de problema sociopolítico.

Octavi_Serra_4