Relacions possibles entre el disseny, la ceràmica i l’arquitectura

(CAT)
El ceramista Toni Cumella, l’arquitecta Carme Pinós i l’expert en disseny Òscar Guayabero (membre del col·lectiu organitzador de la Festa del Grafisme), conversaran sobre les relacions entre els àmbits d’aplicació de la ceràmica contemporània.

Activitat complementària a l’exposició «Processos ceràmics. Escola Massana. Ceràmica Cumella 1880» que mostra diferents procediments de fabricació ceràmica aplicada a l’arquitectura, amb especial atenció al disseny i a la producció de la façana de l’Escola Massana.

Dijous 20 de febrero de 2020
A les 18:30 h
Sala d’actes
Escola Massana
Obert al públic

 

Relaciones posibles entre el diseño, la cerámica y la arquitectura

(CAST)
El ceramista Toni Cumella, la arquitecta Carme Pinós y el experto en diseño Òscar Guayabero (miembro del colectivo organizador de la Festa del Grafisme), conversaran sobre les relaciones entre los ámbitos de aplicación de la cerámica contemporánea.

Actividad complementaria a la exposición «Processos ceràmics. Escola Massana. Ceràmica Cumella 1880» que muestra diferentes procedimientos de fabricación cerámica aplicada a la arquitectura, con especial atención al diseño y a la producción de la fachada de la Escuela Massana.

Jueves 20 de febrero de 2020
A las 18:30 h
Sala de actos
Escuela Massana
Abierto al público