El dibuix ha mort, pel Capità Ámerica

Taller d’ultratomba

[CAT]
Retalls lapidaris: «Hordes de scketchistas es barregen amb caçadors de Pokemons en una ciutat a la deriva. Moleskine bat rècord de vendes i de tala d’arbres (700.000 per any). Segueix sent un misteri la mort de Yoshiko Usui a la Muntanya Arafune. Walter Benjamin segueix viu en un cargol de mar al fons de la badia de Portbou … Mentrestant Ada, es tatua un Cobi al melic.»

15 il·lustradors i una ouija es reuniran al cementiri de Portbou per fer un viatge al més enllà i portar de tornada a l’esperit del dibuix.

Imprescindible formalitzar la inscripció prèvia.
En l’horari de tallers no es realitzaran experiències.
Preu d’inscripció: 5 € *
Data límit d’inscripcions, setembre 27 del 2016.

Ingrés al compte corrent de La Caixa ES05 2100 3011 31 2200500804
Poseu el vostre nom al fer l’ingrés i envieu un PDF amb el justificant de l’ingrés i el nom del taller (El dibujo ha muerto) a jaume@baued.es
* Inscripció simbòlica com a compromís a realitzar el taller; als participants que ho desitgin els serà retornat l’import.
Per temes logístics ens serà impossible acceptar inscripcions el mateix dia.

Màxim 15 personas. És lliurarà kit de dibuix. Només per a adults.

Dissabte 1 d’octubre
De 12:00 a 14:30 hores
Es prega màxima puntualitat

capita_america

El dibujo ha muerto por el Capitán Ámerica
Taller de ultratumba
[CAST]
Recortes lapidarios: “Hordas de scketchistas se mezclan con cazadores de Pokemons en una ciudad a la deriva. Moleskine bate récord de ventas y de tala de árboles (700.000 por año). Sigue siendo un misterio la muerte de Yoshiko Usui en el Monte Arafune. Walter Benjamin sigue vivo en una caracola en el fondo de la Bahía de Portbou… Mientras tanto Ada, se tatúa un Cobi en el ombligo.»
15 ilustradores y una ouija se reunirán en el cementerio de Portbou para hacer un viaje al más allá y traer de vuelta al espíritu del dibujo.

Imprescindible formalizar la inscripción previa.
En el horario de talleres no se realizarán experiencias.
Precio de inscripción: 5 €*
Fecha límite de inscripciones, 27 de septiembre de 2016.
Ingreso a la cuenta corriente de La Caixa ES05 2100 3011 31 2200500804
Poned vuestro nombre al hacer el ingreso y enviad un PDF con el justificante del ingreso y el nombre del taller (El dibujo ha muerto) a jaume@baued.es
*Inscripción simbólica como compromiso a realizar el taller; a los participantes que lo deseen les será devuelto el importe.
Por temas logísticos nos será imposible aceptar inscripciones el mismo día.

Máximo 15 personas
. Se entregará kit de dibujo
. Sólo para adultos.

Sábado 1 de octubre
De 12:00 a 14:30 horas
Se ruega máxima puntualidad