# estar-se a casa 37

(CAT)
Cartells. El nou projecte de Raúl Goñi -membre de Grrr, del col·lectiu organitzador de la Festa i alma mater dels Tallers de la Festa- està dedicat a reivindicar el valor del cartell com a peça de comunicació i protesta. El projecte Public Protest Poster, investiga des de la pràctica sobre el present i el futur dels cartells, amb l’objectiu de conquerir l’espai públic, crear cultura de disseny al voltant del cartell i dotar d’eines i veu a totes les persones que tinguin alguna cosa a dir mitjançant projeccions a les parets que envolten l’espai vital de en Raúl. El projecte no sorgeix de la situació actual de confinament, però té molt sentit en la realitat actual com a eina de creació de teixit social, utilitzant la comunicació en l’espai públic que ara no és possible habitar amb normalitat.

Raúl està projectant des de la seva terrassa una selecció de treballs d’artistes gràfics compromesos als quals admira com Anthony Burrill, Chris Clarke, Sarah Boris, Mario Eskenazi, Patrick Thomas, Irma Marco, Loesje, Carles Murillo, Sister Corita, Eike Koning, Ryan Carl , Fraser Mudderidge o Joan Brossa entre d’altres.

En una segona fase del projecte, Raúl comptarà amb la col·laboració de Santi Grau i la creació d’una aplicació per a web, perquè qualsevol persona pugui dissenyar un pòster tipogràfic amb facilitat; una eina d’empoderament per a NO dissenyadors, un projecte social i obert en el qual el dissenyador es converteix en facilitador.

El projecte ja ha merescut l’atenció de la revista online Creative Boom i podeu seguir-lo a Instagram.

 

 

Ninguna palabra 

 

# estar-se a casa 37

(CAST)
Carteles. El nuevo proyecto de Raúl Goñi -miembro de Grrr, del colectivo organizador de la Festa y alma mater de los Tallers de la Festa- está dedicado a reivindicar el valor del cartel como pieza de comunicación y protesta. El proyecto Public Protest Poster, investiga desde la práctica sobre el presente y el futuro de los carteles, con el objetivo de conquistar el espacio público, crear cultura de diseño entorno al cartel y dotar de herramientas y voz a todas las personas que tengan algo que decir mediante proyecciones en las paredes que rodean el espacio vital de Raúl. El proyecto no surge de la situación actual de confinamiento, pero tiene mucho sentido en la realidad actual como herramienta de creación de tejido social, utilizando la comunicación en el espacio público que ahora no es posible habitar con normalidad.

Raúl está proyectando desde su terraza una selección de trabajos de artistas gráficos comprometidos a los que admira como Anthony Burrill, Chris Clarke, Sarah Boris, Mario Eskenazi, Patrick Thomas, Irma Marco, Loesje, Carles Murillo, Sister Corita, Eike Koning, Ryan Carl, Fraser Mudderidge o Joan Brossa entre otros.

En una segunda fase del proyecto, Raúl contará con la colaboración de Santi Grau y la creación de una aplicación para web, para que cualquier persona pueda diseñar un poster tipográfico con facilidad; una herramienta de empoderamiento para NO diseñadores, un proyecto social y abierto en el que el diseñador se convierte en facilitador.

El proyecto ya ha merecido la atención de la revista online Creative Boom y podéis seguirlo en Instagram.