Experiència 1. Albert Pérez. Act like a man

(CAT)
Aquest és un projecte que sorgeix a partir d’una simple qüestió: Què és un home «de veritat»?

Aquest treball tracta de mostrar com perjudica a l’home, i a tots els que l’envolten, la masculinitat hegemònica, la manera com es relaciona l’home amb el seu entorn en diferents contextos i com de preestablert té els concepte de violència i dominància en el seu ésser, posant en dubte tot el que forma part del seu creixement com a persona i que és pràcticament indetectable. Això es mostrarà mitjançant una proposta de disseny que forçarà l’home a mantenir una actitud opressora, evidenciant les seves pràctiques, amb un conjunt d’objectes que condicionen el seu comportament i la seva manera de mostrar-se davant dels altres.

E1_2 E1_3

 

Experiencia 1. Albert Pérez. Act like a man

(CAST)
Este es un proyecto que surge a partir de una simple cuestión: ¿Qué es un hombre “de verdad”?

Este trabajo trata de mostrar cómo perjudica al hombre, y a todos los que le rodean, la masculinidad hegemónica, la manera como se relaciona el hombre con su entorno en diferentes contextos y como de preestablecido tiene los concepto de violencia y dominancia en su ser, poniendo en duda todo lo que forma parte de su crecimiento como persona y que es prácticamente indetectable. Esto se mostrará mediante una propuesta de diseño que forzará al hombre a mantener una actitud opresora, evidenciando sus prácticas, con un conjunto de objetos que condicionan su comportamiento y su manera de mostrarse ante los demás.

E1_4