Experiència 3. Nuria Gali. Nous indrets peifèrics

(CAT)
Un treball que proposa una mirada crítica sobre la realitat educativa actual del disseny. En el context d’un sistema educatiu amenaçat pels interessos del mercat, les noves tecnologies i els canvis sociopolítics, l’educació en disseny no en queda alliberada. Aquesta situació provoca moviments dispersos, gairebé invisibles: des de petites escoles autogestionades fins a seminaris i grups de lectura, plataformes online, etc.

Així doncs, enfront la fotografia actual urgeix formular la pregunta: quins factors condueixen a aquests espais educatius no convencionals a situar-se a la perifèria institucional i acadèmica del disseny? Es busca identificar les qüestions claus i les problemàtiques plantejades pels experiments educatius perifèrics amb l’objectiu d’extreure’n estratègies en resposta a l’actual crisi institucional.

Nuria_Gali_1 Nuria_Gali_2 Nuria_Gali_3

 

Experiencia 3. Nuria Gali. Nous indrets perifèrics

(CAST)

Un trabajo que propone una mirada crítica sobre la realidad educativa actual del diseño. En el contexto de un sistema educativo amenazado por los intereses del mercado, las nuevas tecnologías y los cambios socio-políticos, la educación en diseño no queda liberada. Esta situación provoca movimientos dispersos, casi invisibles: desde pequeñas escuelas auto-gestionadas hasta seminarios y grupos de lectura, plataformas online, etc.

Así pues, frente la fotografía actual urge formular la pregunta: ¿qué factores conducen a estos espacios educativos no convencionales a situarse en la periferia institucional y académica del diseño? Se busca identificar las cuestiones claves y las problemáticas planteadas por los experimentos educativos periféricos con el objetivo de extraer estrategias en respuesta a la actual crisis institucional.

Nuria_Gali_4 Nuria_Gali_5