Nibster. Activitats / Exposició

(CAT)
Nibster neix a Barcelona després que els seus integrants es trobessin a la deriva després d’haver realitzat tots els cursos i tallers de cal·ligrafia haguts i per haver al seu abast. Després de gairebé 2 anys de reunir-se els caps de setmana per seguir compartint el temps dedicat a les lletres a l’escola Visions acollits per Araceli Costales, junts van arribar a la conclusió que necessitaven una excusa per seguir fent lletres. Per a això van decidir que muntar un fanzine seria la manera perfecta per aconseguir-ho.

Tot i que en un principi l’anomenaven «fanzine», ràpidament va evolucionar en una cosa molt més ambiciós, no només ja per la quantitat de contingut que tindria, sinó pels col·laboradors que van aconseguir incloure en el primer número, començant pels seus professors: Amanda i Keith Adams, Oriol Miró i Iván Castro. Van ampliar seguidament amb col·laboradors amb altres noms destacats en el món de la cal·ligrafia i el lettering com el de Maria Montes, Laia Soler i Joan Quirós, a més d’altres companys de aventures.

Un cop feta la revista -que es diu aviat-, i per portar-ho tot com cal, van fundar una associació de cal·ligrafia amb la qual l’equip podria dur a terme tot tipus d’activitats: classes, tallers puntuals, exposicions i murals de cal·ligrafia. Això últim serà el component principal de la seva intervenció a Portbou, així que si els veieu pels carrers passant calor, pinzellant les parets, no dubteu en acostar-los un got d’aigua o una cerveseta que segur que ho agrairan.

La setmana per a ells culmina el dissabte amb la presentació del primer número de la seva revista homònima de cal·ligrafia Nibster, que estarà a la venda per als presents durant la festa.

Presentació revista Nibster
Dissabte 15 a les 20:00 h
Espai a determinar

Exposició
Passeja per Portbou i descobreix les intervencions de Nibster en algunes de les parets del poble.

nibster2 nibster3

 

Nibster. Actividades / Exposición

(CAST)
Nibster nace en Barcelona después de que sus integrantes se encontraran a la deriva tras haber realizado todos los cursos y talleres de caligrafía habidos y por haber a su alcance. Después de casi 2 años de reunirse los fines de semana para seguir compartiendo el tiempo dedicado a las letras en la escuela Visions acogidos por Araceli Costales, juntos llegaron a la conclusión de que necesitaban una excusa para seguir haciendo letras. Para ello decidieron que montar un fanzine sería la manera perfecta para conseguirlo.

A pesar de que en un principio lo llamaban “fanzine”, rápidamente evolucionó en algo mucho más ambicioso, no solo ya por la cantidad de contenido que tendría, sino por los colaboradores que consiguieron incluir en el primer número, empezando por sus profesores: Amanda y Keith Adams, Oriol Miró e Iván Castro. Ampliaron seguidamente con colaboradores con otros nombres destacados en el mundo de la caligrafía y el lettering como el de Maria Montes, Laia Soler y Joan Quirós, además de otros compañeros de andanzas.

Una vez hecha la revista -que se dice pronto-, y por llevarlo todo como es debido, fundaron una asociación de caligrafía con la cual el equipo podría llevar a cabo todo tipo de actividades: clases, talleres puntuales, exposiciones y murales de caligrafía. Esto último será el componente principal de su intervención en Portbou, así que si les veis por las calles pasando calor, pincelando las paredes, no dudéis en acercarles un vaso de agua o una cervecita que seguro que lo agradecerán.
La semana para ellos culmina el sábado con la presentación del primer número de su revista homónima de caligrafía Nibster, que estará a la venta para los presentes durante la fiesta.

Presentación revista Nibster
Sábado 15 a las 20:00 h
Espacio a determinar

Exposición
Pasea por Portbou y descubre las intervenciones de Nibster en algunas de las paredes del pueblo.

nibster4 nibster5