Habitar de totes maneres

(CAT)
L’escola Sert proposa aquests dies el cicle de conferències Maneres d’Habitar.
En aquesta època de confinament pretenen reflexionar sobre l’arquitectura generada en relació, consideració i conseqüència de l’acte d’habitar. Parlaran de cases particulars, de col·lectius, d’arquitectes i la seva relació amb l’habitatge al llarg de la seva trajectòria, de diferents cultures i la seva relació amb l’espacialitat.

Totes les sessions tenen lloc en streaming els dimarts de cinc a set de la tarda.

Entre els participants es troba Leve, un estudi format per Francesc Pla i Eva Serrats, participants en l’edició de 2016 de la Festa.

La seva intervenció, la quarta del cicle, té el títol de De totes maneres. Maneres d’habitar quan no tens llar, quan necessites l’espai públic, on treballes, en la memòria o dins d’un bosc. Cinc exemples per a amplificar les maneres d’habitar més enllà de l’habitatge.

Eva Serrats i Francesc Pla, Leve, situat a La Floresta, és un estudi des del qual es formulen i desenvolupen projectes, propis i per encàrrec, de manera transdisciplinar i en estreta col·laboració amb altres persones i equips tècnics i creatius.

Dimarts 2 juny 2020
A les 17.00 h
Inscripcions gratuïtes aquí

 

Francesc_Eva_Leve_1

 

Habitar de todos modos

(CAST)
La escuela Sert propone estos días el ciclo de conferencias Modos de Habitar.
En esta época de confinamiento pretenden reflexionar sobre la arquitectura generada en relación, consideración y consecuencia del acto de habitar. Hablarán de casas particulares, de colectivos, de arquitectos y su relación con la vivienda a lo largo de su trayectoria, de diferentes culturas y su relación con la espacialidad.

Todas las sesiones tienen lugar en streaming los martes de cinco a siete de la tarde.

Entre los participantes se encuentra Leve, un estudio formado por Francesc Pla y Eva Serrats, participantes en la edición de 2016 de la Festa.

Su intervención, la cuarta del ciclo, tiene el título de De todos modos. Modos de habitar cuando no tienes hogar, cuando necesitas el espacio público, donde trabajas, en la memoria o dentro de un bosque. Cinco ejemplos para amplificar los modos de habitar más allá de la vivienda.

Eva Serrats y Francesc Pla, Leve, situado en La Floresta, es un estudio desde el que se formulan y desarrollan proyectos, propios y por encargo, de manera transdisciplinar y en estrecha colaboración con otras personas y equipos técnicos y creativos.

Martes 2 junio 2020
A las 17:00 h
Inscripciones gratuitas aquí