Programa 2022

(CAT)
Si l’Autoritat competent i les circumstàncies ho permeten, la intenció del col·lectiu és poder celebrar la nova edició de la Festa els propers 16, 17 i 18 de setembre de 2022 i fins a aquesta data estarem treballant i investigant sobre artistes que dissenyen i dissenyadors que fan art, sobre les migracions, les intrusions i les interferències entre l’art i el disseny, o entre el disseny i l’art.

 

(CAST)
Si la Autoridad competente y las circunstancias lo permiten, la intención del colectivo es poder celebrar la nueva edición de la Festa los próximos 16, 17 y 18 de septiembre de 2022 y hasta esa fecha estaremos trabajando e investigando sobre artistas que diseñan y diseñadores que hacen arte, sobre las migraciones, intrusiones e interferencias entre el arte y el diseño, o entre el diseño y el arte.