D1_2022_TORNA EL GRAFISME. TORNA LA FESTA

(CAT)
Després de dos anys (obligats per la pandèmia del COVID 19) sense Festa del Grafisme el col·lectiu organitzador de l’esdeveniment, reprèn les seves activitats en pro del (i amb amor/al) disseny gràfic. Proposem una nova Festa, que, sense deixar de celebrar la trobada anual amb amics, desconeguts i simpatitzants, al poble fronterer de Portbou,
es desenvoluparà al llarg de tot l’any.

Fins ara hem celebrat 12 edicions, plenes d’activitats de tota mena (conferències, exposicions, performances, guateques, música, experiències, tallers…); hem intentat innovar, experimentar i obrir-nos a altres disciplines, però ens hem adonat que només hem deixat per a la història dues peces físiques (el catàleg de l’exposició Cartells culturals
i polítics, en format diari i el llibre AZ Festa del Grafisme,2008-2018) i gran quantitat
de records, anècdotes, coneixements inconcrets, amistats, descobriments… tots ells eteris, impalpables, volàtils i probablement diferents a les ments dels qui els han viscut.

Ha arribat el moment de canviar, de mudar la nostra pell sense perdre el nostre esperit.
A partir de la propera edició (la 13, la 15?) la Festa escollirà un tema concret per desplegar les seves activitats. No volem centrar-nos en “el més nou i actual”, ens agradaria investigar lliurement, aprofundir i cercar diferents punts de vista sobre el tema escollit. Volem que la Festa sigui el punt final del treball realitzat al llarg de l’any, entre una edició i una altra.

Un altre canvi és que des de fa més d’un any, s’ha creat el col·lectiu/associació Festa
del Grafisme, això suposa un funcionament, que si bé sempre va ser col·lectiu, ara ho és de manera orgànica. Aquest grup, obert a qui s’hi vulgui integrar, és el que, de manera col·lectiva, comissaria la Festa i organitza l’esdeveniment.

Ens agrada compartir tot allò que ens interessa. Pretenem generar una sèrie de documents realitzats pels membres del col·lectiu organitzador i col·laboradors externs que aniran apareixent al llarg de l’any a la nostra web i conformaran el nostre particular punt de vista –obert, contradictori, amb més dubtes que certeses– sobre el disseny gràfic en relació al tema escollit. Documents de lliure accés, realitzats en qualsevol format –escrit, visual, híbrid, experimental– que esperem ajudin a formar el corpus teòric
de la disciplina. Treballs fets amb calma i rigor, des de la nostra passió
pel disseny gràfic
.

Si l’Autoritat competent i les circumstàncies ho permeten, la intenció del col·lectiu
és poder celebrar la nova edició de la Festa els propers 16, 17 i 18 de setembre
de 2022
i fins a aquesta data estarem treballant i investigant sobre el tema escollit, artistes que dissenyen i dissenyadors que fan art, sobre les migracions, les intrusions
i les interferències entre l’art i el disseny, o entre el disseny i l’art.

 

Torna el grafisme, torna la festa_interior

D1_2022_VUELVE EL GRAFISME. VUELVE LA FESTA

(CAST)
Después de dos años (obligados por la pandemia del COVID 19) sin Festa del Grafisme el colectivo organizador del evento, reanuda sus actividades en pro del (y con amor/al) diseño gráfico. Proponemos una nueva Festa, que, sin dejar de celebrar el encuentro anual con amigos, desconocidos y simpatizantes, en el pueblo fronterizo de Portbou, se desarrollará a lo largo de todo el año.

Hasta ahora hemos celebrado 12 ediciones, repletas de actividades de todo tipo (conferencias, exposiciones, performances, guateques, música, experiencias, talleres…); hemos intentado innovar, experimentar y abrirnos a otras disciplinas, pero nos hemos dado cuenta de que solo hemos dejado para la historia dos piezas físicas (el catálogo
de la exposición Cartells culturals i polítics, en formato periódico y el libro AZ Festa
del Grafisme,2008-2018)
y gran cantidad de recuerdos, anécdotas, conocimientos inconcretos, amistades, descubrimientos… todos ellos etéreos, impalpables, volátiles
y probablemente distintos en las mentes de quienes los han vivido.

Ha llegado el momento de cambiar, de mudar nuestra piel sin perder nuestro espíritu.
A partir de la próxima edición (¿la 13, la 15?) la Festa escogerá un tema concreto para desplegar sus actividades. No queremos centrarnos en “lo más nuevo y actual”, nos gustaría investigar libremente, profundizar y buscar distintos puntos de vista sobre el tema escogido. Queremos que la Festa sea el punto final del trabajo realizado a lo largo del año, entre una y otra edición.

Otro cambio es que desde hace más de un año, se ha creado el colectivo/asociación Festa del Grafisme, eso supone un funcionamiento, que si bien siempre fue colectivo, ahora lo es de forma orgánica. Este grupo, abierto a quien quiera integrarse, es el que,
de forma colectiva, comisaría la Festa y organiza el evento.

Nos gusta compartir todo lo que nos interesa. Pretendemos generar una serie de documentos realizados por los miembros del colectivo organizador y colaboradores externos que irán apareciendo a lo largo del año en nuestra web y conformarán nuestro particular punto de vista –abierto, contradictorio, con más dudas que certezas– sobre
el diseño gráfico en relación al tema escogido. Documentos de libre acceso, realizados en cualquier formato –escrito, visual, híbrido, experimental– que esperamos ayuden a formar el corpus teórico de la disciplina. Trabajos hechos con calma y rigor, desde nuestra pasión por el diseño gráfico.

Si la Autoridad competente y las circunstancias lo permiten, la intención del colectivo
es poder celebrar la nueva edición de la Festa los próximos 16, 17 y 18 de septiembre de 2022 y hasta esa fecha estaremos trabajando e investigando sobre
el tema escogido, artistas que diseñan y diseñadores que hacen arte, sobre las migraciones, intrusiones e interferencias entre el arte y el diseño, o entre el diseño
y el arte
.

Imatge/Imagen: Fuente (1917), R. Mutt un alias de Marcel Duchamp.