D7_2022_STANLEY DONWOOD

(CAT)
Nascut com Dan Rickwood el 1968, es va formar a la Universitat d’Exeter i desenvolupa el seu treball als camps de la pintura, el disseny gràfic, el dibuix i l’escriptura. Conegut professionalment com a Stanley Donwood des de 1994 és el responsable de tota la imatge gràfica de Radiohead, així com dels treballs en solitari del líder de la banda Thom Yorke i del seu grup paral·lel Atoms for Peace. A la seva web es troben “perles” com aquesta: Aquest és el lloc web de Stanley Donwood. Ha tingut un lloc web durant molt de temps i, tot i ser un dels primers a adoptar Internet, ara està lamentablement desactualitzat, antiquat i ignorant de les properes tendències.

Donwood i Thom Yorke es coneixen des de la seva època d’estudiants a la Universitat d’Exeter. Tot i no ser fan de la música rock, Donwood va accedir a dissenyar la coberta del primer EP de Radiohead (My Iron Lung, 1994) perquè el coneixia. Des d’aquell moment Donwood ha col·laborat a la imatge (cobertes, material promocional, etc) de tots els discos de Radiohead. Sol estar present durant l’enregistrament dels discos, permetent que la música influenciï el seu treball com a dissenyador.

L’any 2006 Donwood va presentar una exposició, London Views, consistent en una sèrie d’impressions de llocs de Londres destruïts per incendis o inundacions. Alguns d’aquests treballs es van fer servir per a la coberta i l’interior del primer àlbum en solitari de Thom Yorke, The Eraser. Aquest mateix any, la galeria Iguapop de Barcelona va presentar una exposició amb les pintures originals i altres peces gràfiques, centrades principalment en els àlbums Kid A, Amnesiac i Half to the Thief.

Donwood ha publicat tres col·leccions de relats curts: Slowly Downward: A Collection of Miserable Stories (2001), Household Worms (2011) i Bad Island (2020). També va contribuir amb textos per a The Universal Sigh, un diari gratuït que es va crear per a la promoció de l’àlbum de Radiohead The King of Limbs (2011). El 2019, va publicar una memòria sobre el seu treball, There Will Be No Quiet.

A finals del 2006, Donwood, amb Richard Lawrence, va llançar una companyia discogràfica independent, Six Inch Records, que ha editat tres àlbums amb 333 còpies de cadascun. Els CDs van ser empaquetats a mà en cobertes de sis polzades. Totes les operacions mecàniques (impressió, i altres) es van dur a terme utilitzant una premsa de platina Heidelberg de 1965. El 18 de febrer de 2009, Donwood va anunciar que Six Inch Records havia tancat.

A partir de 2006 Donwood va començar a crear i vendre serigrafies de grans dimensions. En una entrevista, ho va explicar com un esforç per reconnectar-se amb el procés d’impressió i com un mitjà per compartir el seu art en un format més gran que les petites impressions i de baixa qualitat a la portada de l’àlbum i les fotos interiors. Segons ell: És una manera de poder veure la meva feina de la forma correcta; no com a litografies de 4 colors en paper barat, sinó com a obres d’art reals que tenen un impacte visual molt més gran.

Bibliografia
(1998) Small Thoughts – imprès en onze targetes circulars, ficades en una llauna
(2001) Slowly Downward: A Collection of Miserable Stories (ISBN 978-0954417734)
(2002) Catacombs of Terror! (ISBN 9781507204900)
(2003) Tachistoscope
(2007) Dead Children Playing – amb Thom Yorke (ISBN 978-1844671700)
(2011) Household Worms (ISBN 978-1906477554)
(2012) Holloway – amb Robert Macfarlane i Dan Richards
(2014) Humor (ISBN 978-0571312436)
(2019) Stanley Donwood: There Will Be No Quiet (ISBN 978-0500-02298-6)
(2020) Bad Island
(2021) Fear Stalks the Land! — amb Thom Yorke (ISBN 978-1-83885-736-3)
(2021) Kid A Mnesia Art Catalogue — amb Thom Yorke (ISBN 978-1-83885-737-0)

Amnesiac_web Atoms for peace_web Bends, The_web Half to the thief_web

Slowly downward_web Small Thoughts_web

Bad Island_web Household worms_web

 

D7_2022_STANLEY DONWOOD

(CAST)
Nacido como Dan Rickwood en 1968, se formó en la Universidad de Exeter y desarrolla su trabajo en los campos de la pintura, el diseño gráfico, el dibujo y la escritura. Conocido profesionalmente como Stanley Donwood desde 1994 es el responsable de toda la imagen gráfica de Radiohead, así como de los trabajos en solitario del líder de la banda Thom Yorke y de su grupo paralelo Atoms for Peace. En su web se encuentran “perlas” como esta: Este es el sitio web de Stanley Donwood. Ha tenido un sitio web durante mucho tiempo y, a pesar de ser uno de los primeros en adoptar Internet, ahora está lamentablemente desactualizado, anticuado e ignorante de las próximas tendencias.

Donwood y y Thom Yorke se conocen desde su época de estudiantes en la Universidad de Exeter. A pesar de no ser fan de la música rock, Donwood accedió a diseñar la cubierta del primer EP de Radiohead (My Iron Lung, 1994) porque lo conocía. Desde aquel momento Donwood ha colaborado en la imagen (cubiertas, material promocional, etc) de todos los discos de Radiohead. Suele estar presente durante la grabación de los discos, permitiendo que la música influencie su trabajo como diseñador.

El año 2006, Donwood presentó una exposición, London Views, consistente en una serie de impresiones de lugares de Londres destruidos por incendios o inundaciones. Algunos de esos trabajos se usaron para la cubierta y el interior del primer álbum en solitario de Thom Yorke, The Eraser. Ese mismo año, la galería Iguapop de Barcelona presentó una exposición con las pinturas originales y otras piezas gráficas, centradas principalmente en los álbums Kid A, Amnesiac y Half to the Thief.

Donwood ha publicado tres colecciones de relatos cortos: Slowly Downward: A Collection of Miserable Stories (2001), Household Worms (2011) y Bad Island (2020). También contribuyó con textos para The Universal Sigh, un periódico gratuito que se creó para la promoción del álbum de Radiohead The King of Limbs (2011). En 2019, publicó una memoria sobre su trabajo, There Will Be No Quiet.

A finales del 2006, Donwood, junto a Richard Lawrence, lanzó una compañía discográfica independiente, Six Inch Records, que ha editado tres álbums con 333 copias de cada uno de ellos. Los CDs fueron empaquetados a mano en cubiertas de seis pulgadas. Todas las operaciones mecánicas (impresión y otras) se llevaron a cabo utilizando una prensa de platina Heidelberg de 1965. El 18 de febrero de 2009, Donwood anunció que Six Inch Records había cerrado.

A partir de 2006 Donwood comenzó a crear y vender serigrafías de gran tamaño. En una entrevista, lo explicó como un esfuerzo por reconectarse con el proceso de impresión y como un medio para compartir su arte en un formato más grande que las impresiones pequeñas y de baja calidad en la portada del álbum y las fotos interiores. Según él: Es una manera de poder ver mi trabajo de la forma correcta; no como litografías de 4 colores en papel barato, sino como obras de arte reales que tienen un impacto visual mucho mayor.

Bibliografía
(1998) Small Thoughts – impreso en once tarjetas circulares, alojadas en una lata
(2001) Slowly Downward: A Collection of Miserable Stories (ISBN 978-0954417734)
(2002) Catacombs of Terror! (ISBN 9781507204900)
(2003) Tachistoscope
(2007) Dead Children Playing – con Thom Yorke (ISBN 978-1844671700)
(2011) Household Worms (ISBN 978-1906477554)
(2012) Holloway – con Robert Macfarlane y Dan Richards
(2014) Humor (ISBN 978-0571312436)
(2019) Stanley Donwood: There Will Be No Quiet (ISBN 978-0500-02298-6)
(2020) Bad Island
(2021) Fear Stalks the Land! — con Thom Yorke (ISBN 978-1-83885-736-3)
(2021) Kid A Mnesia Art Catalogue — con Thom Yorke (ISBN 978-1-83885-737-0)

In Rainbows_web Kid A_web King of limbs, The_web Pablo Honey_web

Six Inch Records_web The Eraser_cara_web The Eraser_dorso_web Universal Sigh, The_web