D02_2023_RCR, arquitectura, natura i paisatge

(CAT)
En un article recent aparegut al suplement cultural d’El País, Babelia, es parlava de l’estudi d’arquitectura RCR, fundat per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta; en un destacat es podia llegir: “davant les pràctiques rupturistes, l’estudi advoca per una arquitectura més centrada en el paisatge que no pas l’edifici”.

A l’afany del col·lectiu de la Festa del Grafisme per obrir-nos a altres disciplines i ajudats pel tema sota el qual volem treballar a la propera edició de la Festa, grafisme i paisatge, us proposem compartir algunes de les idees i les propostes d’aquest estudi d´arquitectura guanyador del Premi Pritzker 2017, el Nobel d´Arquitectura.

RCR es defineix a la seva web com un projecte integrador l’origen del qual està en l’arquitectura però que no s’hi limita com a disciplina i integra paisatge, disseny, art, pensament… i és també laboratori transversal per a les idees i espai cultural.

Una de les característiques principals del seu treball és la de la integració al paisatge, com es pot veure en intervencions com el Crematori de Hofheide (Bèlgica), l’estadi d’atletisme Tossols Bai (Olot) o la carpa del restaurant Les Cols també a Olot .

Un dels seus projectes més interessants és RCR La Villa, un laboratori on intenten fer possibles els somnis. Ubicat enmig de la natura, és un centre de recerca obert, de creativitat compartida, que pugui transformar la consciència de la percepció de les persones i que porti a engendrar noves relacions i comportaments. Un espai compartit per a la innovació amb tres valors essencials: compartir, arrels i significat.
Compartir. Transformar el jo per nosaltres per engendrar noves relacions on la inclusió, generacional i cultural, sigui cabdal.
Arrels. Prendre consciència dels valors culturals i geogràfics propis, amb respecte per la història i per la sostenibilitat mentre duri el nostre trànsit pel moment actual, amb projecció cap al futur perquè cal tenir arrels profundes per poder volar més alt.
Significat. Identificar la semàntica del lloc perquè cal aprendre a percebre i valorar l’estètica i la naturalesa convertides en les fites d’avui.

A La Villa proposen un taller sota el lema de sentir el lloc. El programa combina visites a obres de RCR, xerrades d’experts i l’exploració del cos a l’espai, i exercicis al voltant del despertar dels sentits, per estimular la creació d’espais que ens facin experimentar voler tocar, escoltar i ser en aquest lloc . L’objectiu és aprendre a veure des d’una actitud de recerca constant, una atenció clau subjacent a la forma de projectar de RCR, per sentir el lloc.

RCR també compta amb una fundació sense ànim de lucre, bunka (cultura en japonès) que defineixen com el sentit de la cultura a l’univers de la creativitat compartida. Una fundació que organitza tallers d’arquitectura i paisatge, fotografia i audiovisual, escenografia i dansa, filosofia i tota expressió que contribueixi a l’experiència del cos a l’espai i al refinament de la percepció amb tots els sentits. També coordinen el programa Materia Bosque, un cicle de videocreacions que sorgeix el 2019 inspirat en la vinculació íntima que l’obra de RCR té amb els arbres com a primera matèria de construcció d’espais de vida. Matèria Bosque fa una aportació sensible a la construcció en curs d’una nova estètica inspirada en els arbres. Una estètica que es configura a partir de valors com la cura, la protecció, la fertilitat, la simplicitat, la vitalitat, latenció i la interdependència. Amb els arbres aprenem l‟eficàcia de compartir recursos i establir sinergies. Amb els arbres comprenem que prou és millor.

Tota la informació sobre l’estudi RCR aquí

RCR_1 RCR_2

 

D02_2023_RCR, arquitectura, naturaleza y paisaje

(CAST)
En un reciente artículo aparecido en el suplemento cultural de El País, Babelia, se hablaba del estudio de arquitectura RCR, fundado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta; en un destacado podía leerse: “frente a las prácticas rupturistas, el estudio aboga por una arquitectura más centrada en el paisaje que el edificio”.

En el afán del colectivo de la Festa del Grafisme por abrirnos a otras disciplinas y ayudados por el tema bajo el que queremos trabajar en la próxima edición de la Festa, grafismo y paisaje, os proponemos compartir algunas de las ideas y las propuestas de este estudio de arquitectura ganador del Premio Pritzker 2017, el Nobel de Arquitectura.

RCR se define en su web como un proyecto integrador cuyo origen está en la arquitectura pero que no se limita a ella como disciplina e integra paisaje, diseño, arte, pensamiento… y es también laboratorio transversal para las ideas y espacio cultural.

Una de las características principales de su trabajo es la de la integración en el paisaje, como puede verse en intervenciones como el Crematorio de Hofheide (Belgica), el estadio de atletismo Tossols Bai (Olot) o la carpa del restaurante Les Cols también en Olot.

Uno de sus proyectos más interesantes es RCR La Villa, un laboratorio donde intentan hacer posibles los sueños. Ubicado en medio de la naturaleza, es un centro de investigación abierto, de creatividad compartida, que pueda transformar la conciencia de la percepción de las personas y que lleve al engendramiento de nuevas relaciones y comportamientos. Un espacio compartido para la innovación con tres valores esenciales: compartir, raíces y significado.
Compartir. Transformar el yo por nosotros para engendrar nuevas relaciones donde la inclusión, generacional y cultural, sea primordial.
Raíces. Tomar conciencia de los valores culturales y geográficos propios, con respeto por la historia y por la sostenibilidad mientras dure nuestro tráfico por el momento actual, con proyección hacia el futuro porque es necesario tener raíces profundas para poder volar más alto.
Significado. Identificar la semántica del lugar porque es necesario aprender a percibir y valorar la estética y la naturaleza convertidas en los hitos de hoy.

En La Villa proponen un taller bajo el lema de sentir el lugar. El programa combina visitas a obras de RCR, charlas de expertos y la exploración del cuerpo en el espacio, y ejercicios en torno al despertar de los sentidos, para estimular la creación de espacios que nos hagan experimentar querer tocar, escuchar y estar en este sitio. El objetivo es aprender a ver desde una actitud de constante investigación, una atención clave subyacente a la forma de proyectar de RCR, para sentir el lugar.

RCR también cuenta con una fundación sin ánimo de lucro, bunka (cultura en japonés) que definen como el sentido de la cultura en el universo de la creatividad compartida. Una fundación que organiza talleres de arquitectura y paisaje, fotografía y audiovisual, escenografía y danza, filosofía y toda expresión que contribuya a la experiencia del cuerpo en el espacio y al refinamiento de la percepción con todos los sentidos.

También coordinan el programa Materia Bosque, un ciclo de videocreaciones que surge en 2019 inspirado en la vinculación íntima que la obra de RCR tiene con los árboles como materia prima de construcción de espacios de vida. Materia Bosque realiza una aportación sensible a la construcción en curso de una nueva estética inspirada en los árboles. Una estética que se configura a partir de valores como el cuidado, la protección, la fertilidad, la simplicidad, la vitalidad, la atención y la interdependencia. Con los árboles aprendemos la eficacia de compartir recursos y establecer sinergias. Con los árboles comprendemos que suficiente es mejor.

Toda la información sobre el estudio RCR aquí

RCR_3