D11_PARKS

(CAT)
Standards Manual es un segell editorial independent fundat pels dissenyadors Jesse Reed i Hamish Smyth a la ciutat de Nova York el 2014. La seva missió és arxivar i preservar artefactes de la història del disseny i posar-los a disposició de les generacions futures. Des de manuals d’estàndards gràfics reimpresos fins a nous compendis de treballs d’arxiu, els seus títols sempre tenen com a objectiu posar un disseny excel·lent a disposició de tothom.

Parks. De les imatges a les paraules: la persuasió i els parcs nacionals és el segon títol de la seva col·lecció. Realitzat amb el fotògraf Brian Kelley, és una col·lecció de més de 300 mapes, objectes efímers i fulletons de parcs nacionals dels Estats Units.

El llibre mostra gairebé un segle d’art, cartografia i materials impresos en una convincent història visual dels parcs nacionals dels Estats Units i l’evolució dels estils de disseny gràfic que culminen a l’icònic sistema de disseny de Massimo Vignelli, Unigrid.

Parks_1 Parks2 Parks3 Parks4 Parks5 Parks6

D11_PARKS

(CAST)
Standards Manual es un sello editorial independiente fundado por los diseñadores Jesse Reed y Hamish Smyth en la ciudad de Nueva York en 2014. Su misión es archivar y preservar artefactos de la historia del diseño y ponerlos a disposición de las generaciones futuras. Desde manuales de estándares gráficos reimpresos hasta nuevos compendios de trabajos de archivo, sus títulos siempre tienen como objetivo poner un excelente diseño a disposición de todos.

Parks. De las imágenes a las palabras: la persuasión y los parques nacionales, es el segundo título de su colección. Realizado con el fotógrafo Brian Kelley, es una colección de más de 300 mapas, objetos efímeros y folletos de parques nacionales de los Estados Unidos.

El libro muestra casi un siglo de arte, cartografía y materiales impresos en una convincente historia visual de los parques nacionales de Estados Unidos y la evolución de los estilos de diseño gráfico que culminan en el icónico sistema de diseño de Massimo Vignelli, Unigrid.

Parks7 Parks8 Parks9 Parks10 Parks11 Parks12 Parks13