D15_BANDA SONORA I LLIBRES 2

(CAT)
Continuem trobant material relacionat amb el disseny i el paisatge. Aquestes són algunes de les aportacions i els suggeriments de Mireia Domenech, que forma part de l’equip organitzador de la Festa, a la fase de recerca.

Banda sonora

Plantasia_1Mother Earth’s Plantasia, sovint abreujat com a Plantasia, és un àlbum de música electrònica del compositor canadenc Mort Garson publicat per primera vegada el 1976. L’àlbum conté música realitzada específicament per ser escoltada per plantes. A la sortida, l’àlbum va tenir una distribució molt limitada ja que només es trobava disponible com a regal per a aquells que compraven una planta d’interior en una botiga anomenada «Mother Earth» a Los Angeles, Califòrnia (EUA); o un matalàs de la marca Simmons a la cadena de grans magatzems nord-americà Sears. A causa d’això, l’àlbum no es va popularitzar al moment del seu llançament. Tot i això, des de llavors, aquest ha guanyat estatus de culte en tractar-se d’una de les primeres representacions de la música electrònica. Garson va fer ús d’un sintetitzador moog per compondre l’àlbum.

El març del 2019, la discogràfica Sacred Bones Records va anunciar que estava treballant en la reedició de l’àlbum. El 21 de juny del 2019, va ser publicada en serveis de streaming juntament amb noves versions físiques en vinil i CD.

Makragora_video_1Hi ha també un vídeo realitzat per Andrea Pardo i Yuse Riera, que sota el nom de Plantàsia But It’s All Images Of Plants, aporta imatges a la música del grup.

MokragoraMokragora. Oso Leone va presentar l’any 2013 aquest àlbum que convida a unir els infinits punts d’un planisferi conceptual fascinant. Impressiona el caire aventurer d’Oso Leone. Alliberats del funcional equipatge folk que va caracteritzar la seva incursió discogràfica precedent, s’endinsen en territori incògnit disposats a realitzar un treball de camp excepcional, prenent mostres de la vegetació circumdant i capturant imatges d’un entorn en mutació perpètua. Resulta paradoxal que el creixement compositiu esdevingut al si del quintet balear es tradueixi en un disc paisatgístic, en què prevalen els espais oberts. La plàcida hipnosi induïda per la recurrent plantilla rítmica, la seva declaració a la duana d’influències és del tot aclaridora: discos de tropicàlia, hip-hop, psicodèlia o ethio-jazz, la política instrumental de mínims i els textos essencials efectuen una maniobra envoltant, subtil i gradual, que introdueix l’oient dins de les cançons i, el més important, li permet habitar-les. (text de Cesar Luquero per a la pàgina web de la discogràfica BCore)

Llibres

Cosmigraphics_2Cosmigraphics: Picturing Space Through Time, Michael Benson. Va ser el seu quart llibre per a l’editorial Abrams, , va rebre cobertura de primera plana a The New York Times quan es va publicar a l’octubre de 2014. El llibre examina 4.000 anys d’intents de representar gràficament l’univers. Una mica poc comú en un llibre il·lustrat, va ser finalista del Premi del Llibre a la categoria de Ciència i Tecnologia al Festival del Llibre de Los Angeles Times de 2014.

Atlas_1 Atlas_2Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Catàleg de l’exposició del mateix nom que es va presentar al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia entre novembre del 2010 i març del 2011.

El personatge mitològic Atlas va donar el seu nom al conjunt de cartografies reunides en un volum, a un llibre d’imatges que té com a destinació oferir als nostres ulls, de manera sistemàtica, problemàtica o poètica tota una multiplicitat de coses reunides allà per afinitats electives. En l’àmbit de les arts visuals, l’Atlas Mnemosyne, compost per Aby Warburg entre 1924 i 1929, constitueix per a tot historiador de l’art una obra de referència que va transformar la manera de comprendre les imatges. El catàleg, signat íntegrament per Georges Didi-Huberman, recull l’exposició que, amb Warburg i els seus panells mòbils com genius loci, recorre obres i artistes que, des de la Primera Guerra Mundial a l’actualitat, s’han lliurat a aquesta pulsió de fitxer.

En aquesta exposició no es van exhibir les belles aquarel·les de Paul Klee, sinó el seu modest herbari i les idees gràfiques o teòriques que en van brotar, ni els cubs minimalistes de Sol LeWitt, sinó els seus muntatges fotogràfics a les parets de Nova York. Abans que les obres, com a resultat del treball, es van mostrar els espais operatius, les superfícies de realització del mateix treball i constitueix una nova forma d’explicar la història de les arts visuals allunyada dels esquemes històrics i estilístics de l’academicisme.

D15_BANDA SONORA Y LIBROS 2

(CAST)
Seguimos encontrando material relacionado con el diseño y el paisaje. Estas son algunas de las aportaciones y sugerencias de Mireia Domenech, que forma parte del equipo organizador de la Festa, a la fase de investigación.

Banda sonora

Plantasia_2Mother Earth’s Plantasia, a menudo abreviado como Plantasia, es un álbum de música electrónica del compositor canadiense Mort Garson publicado por primera vez en 1976. El álbum contiene música realizada específicamente para ser escuchada por plantas. A su salida, el álbum tuvo una distribución muy limitada ya que solo se hallaba disponible como regalo para aquellos que compraban una planta de interior en una tienda llamada «Mother Earth» en Los Ángeles, California (EE.UU.); o un colchón de la marca Simmons en la cadena de grandes almacenes estadounidense Sears. Debido a esto, el álbum no se popularizó en el momento de su lanzamiento. Sin embargo, desde entonces, este ha ganado estatus de culto al tratarse de una de las primeras representaciones de la música electrónica. Garson hizo uso de un sintetizador moog para componer el álbum.

En marzo de 2019, la discográfica Sacred Bones Records anunció que estaba trabajando en la reedición del álbum. El 21 de junio de 2019, fue publicada en servicios de streaming junto con nuevas versiones físicas en vinilo y CD.

Makragora_video_2Existe también un video realizado por Andrea Pardo y Yuse Riera, que bajo el nombre de Plantasia But It’s All Images Of Plants, aporta imágenes a la música del grupo.

Mokragora. Oso Leone presentó el año 2013 este álbum que invita a unir los infinitos puntos de un planisferio conceptual fascinante. Impresiona el cariz aventurero de Oso Leone. Liberados del funcional equipaje folk que caracterizó su incursión discográfica precedente, se adentran en territorio incógnito dispuestos a realizar un excepcional trabajo de campo, tomando muestras de la vegetación circundante y capturando imágenes de un entorno en perpetua mutación. Resulta paradójico que el crecimiento compositivo acaecido en el seno del quinteto balear se traduzca en un disco paisajístico, en el que prevalecen los espacios abiertos. La apacible hipnosis inducida por la recurrente plantilla rítmica, su declaración en la aduana de influencias es del todo esclarecedora: discos de tropicália, hip-hop, psicodelia o ethio-jazz, la política instrumental de mínimos y los textos esenciales efectúan una maniobra envolvente, sutil y paulatina, que introduce al oyente dentro de las canciones y, lo más importante, le permite habitarlas. (texto de Cesar Luquero para la página web de la discográfica BCore)

Libros

Cosmigraphics_1Cosmigraphics: Picturing Space Through Time, Michael Benson. Fue su cuarto libro para la editorial Abrams, , recibió cobertura de primera plana en The New York Times cuando se publicó en octubre de 2014. El libro examina 4.000 años de intentos de representar gráficamente el universo. Algo poco común en un libro ilustrado, fue finalista del Premio del Libro en la categoría de Ciencia y Tecnología en el Festival del Libro de Los Angeles Times de 2014.

Atlas_3Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Catalogo de la exposición del mismo nombre que se presentó en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre noviembre de 2010 y marzo del 2011.

El personaje mitológico Atlas dio su nombre al conjunto de cartografías reunidas en un volumen, a un libro de imágenes cuyo destino es ofrecer a nuestros ojos, de manera sistemática, problemática o poética toda una multiplicidad de cosas reunidas allí por afinidades electivas. En el ámbito de las artes visuales, el Atlas Mnemosyne, compuesto por Aby Warburg entre 1924 y 1929 constituye para todo historiador del arte una obra de referencia que transformó el modo de comprender las imágenes. El catálogo, firmado en su totalidad por Georges Didi-Huberman, recoge la exposición que, con Warburg y sus paneles móviles como genius loci, recorre obras y artistas que, desde la Primera Guerra Mundial a la actualidad, se han entregado a esa pulsión de archivo.

En esta exposición no se exhibieron las bellas acuarelas de Paul Klee, sino su modesto herbario y las ideas gráficas o teóricas que brotaron de él, ni los cubos minimalistas de Sol LeWitt, sino sus montajes fotográficos en las paredes de Nueva York. Antes que las obras, como resultado del trabajo, se mostraron los espacios operativos, las superficies de realización del trabajo mismo y constituye una nueva forma de contar la historia de las artes visuales alejada de los esquemas históricos y estilísticos del academicismo.