Això és una paret pública!

[CAT]
Una exposició comissariada per David Torrents i Marc Martí que reflexiona sobre l’ús de les tradicionals columnes publicitàries popularment anomenades “pirulís”, tot explicant un aspecte poc conegut: a Barcelona aquestes columnes són públiques i per fer-ne ús no cal demanar permís a ningú.

L’exposició inicia el Festival Marc Martí, l’any que l’empresa celebra els seus 40 anys d’existència.

A la mostra es podran veure treballs de Raúl Goñi, membre del col·lectiu organitzador de la Festa, Andreu Balius membre del col·lectiu Grrr i amic de la Festa; Mario Eskenazi un dels nostres convidats a la primera edició de la Festa, l’any 2008; ladissenyadora que van intervenir en una experiència l’any 2014 i David Ricart un dels responsables de la imatge de la Festa en la seva edició de l’any 2016; a més de propostes d’altres dissenyadors com David Torrents-Jacqueline Molnár i TwoPoints.net.

Disseny Hub, Barcelona
Vestíbul Planta B (accés pel carrer Àvila)
Del 20 d’octubre al 12 de novembre
De dimarts a diumenge 10:00 a 20:30 h
Dilluns de 16:00 a 20:30 h
Accés lliure
Inauguració 
Dijous 19 d’octubre
A les 19:30 h

 

 

Aixo es una paret publica

[CAST]
Una exposición comisariada por David Torrents y Marc Martí que reflexiona sobre el uso de las tradicionales columnas publicitarias popularmente llamadas “pirulís” haciendo hincapié en un aspecto poco conocido: en Barcelona estas columnas son públicas y para usarlas no hay que pedir permiso a nadie.

La exposición inicia el Festival Marc Martí, el año que la empresa celebra sus 40 años de existencia.

En la muestra se podrán ver trabajos de Rául Goñi, miembro del colectivo organizador de la Festa, Andreu Balius miembro del colectivo Grrr y amigo de la Festa; Mario Eskenazi uno de nuestros invitados a la primera edición de la Festa, el año 2008; ladissenyadora que intervinieron en una experiencia el año 2014 y David Ricart uno de los responsables de la imagen de la Festa en su edición del año 2016; además de propuestas de otros diseñadores como David Torrents-Jacqueline Molnár y TwoPoints.net.

Disseny Hub, Barcelona
Vestibulo Planta B (acceso por la calle Àvila)
Del 20 de octubre al 12 de noviembre
De martes a domingo de 10:00 a 20:30 h
Lunes de 16:00 a 20:30 h
Acceso libre
Inauguración
Jueves 19 de octubre
A las 19:30 h