D3_2022_DESCOBRINT A EVE

(CAT)
Fa uns mesos, llegint la premsa, vaig constatar una vegada més, que cada dia podeu descobrir alguna cosa que ignoraves. A la pàgina d’obituaris vaig llegir sobre la mort d’un personatge clau a la contracultura dels anys seixanta, Eve Babitz. Jo que moltes vegades presumeixo dels meus coneixements sobre els anys seixanta, que van marcar la meva joventut i segurament la resta de la meva vida, desconeixia completament l’existència d’aquest peculiar personatge. En els darrers mesos he estat investigant sobre la seva vida
i la seva feina i ara vull compartir algunes de les coses que hi descobert.

Nascuda a Califòrnia a mitjans del segle XX, filla d’una artista, Mae –d’ascendència cajún (francesa)–, i un violinista clàssic, Sol Babitz, descendent de jueus russos. Tots dos eren amics del compositor Igor Stravinsky, que va ser el seu padrí. Als 20 anys, el 1963, el seu primer fregament amb la notorietat va arribar a través de la icònica fotografia de Julian Wasser, d’una Babitz nua jugant als escacs amb l’artista Marcel Duchamp amb motiu
de la seva històrica retrospectiva al Museu d’Art de Pasadena. La mostra estava comissariada per Walter Hopps, un home casat, amb qui Babitz estava tenint una aventura en aquell moment, i que no volia que ella assistís a la inauguració per evitar problemes amb la seva dona. La seva resposta, va ser formar part destacada de l’exposició a través d’aquesta fotografia que els Arxius Smithsonian d’Art Nord-americà descriuen com «una de les imatges documentals clau de l’art modern nord-americà».

Eve_Babitz_interior_2

Se sol definir Babitz com a novel·lista i escriptora. Els seus articles i contes van aparèixer a revistes com Rolling Stone, The Village Voice, Vogue, Cosmopolitan i Esquire. Va ser autora de diversos llibres, inclosos Eve’s Hollywood (l’únic amb traducció al castellà,
amb el títol de El otro Hollywood, a la col·lecció Literatura Random House), Slow Days, Fast Company, Sex and Rage, Two By Two, L.A. Woman i Black Swans. L’escriptura de Babitz d’aquest període està marcada per l’escena cultural de Los Angeles, amb nombroses referències i interaccions amb els artistes, músics, escriptors, actors i altres figures icòniques que van conformar l’escena a les dècades de 1960, 1970 i 1980.

Tot i la seva producció literària, que va generar comparacions freqüents amb Joan Didion
i va ser aclamada per la crítica, gran part dels informes de premsa sobre Babitz van emfatitzar les seves diverses associacions romàntiques amb homes famosos, entre
els quals es troben el cantant/poeta Jim Morrison (The Doors), els artistes (i germans)
Ed Ruscha –que la va incloure a Five 1965 Girlfriends (Walker Arts Center’s Design Journal, 1970)– i Paul Ruscha, el comediant i escriptor Steve Martin, l’actor Harrison Ford i l’escriptor Dan Wakefield. La biògrafa Lili Anolik va escriure: «Fer-se passar per
una groupie, va permetre a Eve infiltrar-se i endinsar-se en un territori del que altrament hauria estat exclosa». La periodista Marie Solis (The Nation) va afegir: «Babitz no va viure una vida lliure del patriarcat, però podem suposar que va trobar una manera de burlar-lo. Com a coneixedora de Hollywood i les seves celebritats masculines, poques vegades sucumbia als seus encants; en canvi, feia que tots juguessin amb les seves pròpies regles».

Encara dins del món literari, però introduint el disseny gràfic a l’equació, Eve Babitz
és també responsable de Fiorucci: The Book, un volum que recull la història de la mítica marca italiana i la seva potent imatge gràfica. Fiorucci, que es va encarregar d’organitzar l’obertura del Studio 54 de Nova York va ser molt més que una botiga o una línia de roba, va inventar el junky chic i es va convertir en un autèntic fenomen pop.

Eve_Babitz_interior_3

Babitz va començar la seva carrera independent com a artista, treballant en la indústria de la música per a Ahmet Ertegun a Atlantic Records. A la fi de la dècada dels 60,
va dissenyar portades d’àlbums per a Linda Ronstadt, The Byrds, Buffalo Springfield, Hank Williams, Lord Buckley, Noel Harrison, Fusion o Black Pearl entre d’altres. La seva feina per a aquestes portades, encara que algunes vegades estava basada en la fotografia, es caracteritza pel seu ús del collage i els colors saturats.

Eve Babitz_interior_6

eve_babitz_interior_4

Eve_Babitz_interior_5

El 1997, Babitz va resultar greument ferida quan accidentalment va deixar caure un llumí encès sobre una faldilla de gasa, que es va encendre i va fondre els seus pantis; l’accident
li va provocar cremades de tercer grau, a la meitat del seu cos, que van posar en perill
la seva vida. Amics i antics amants van donar diners en efectiu i obres d’art per ajudar
a pagar la llarga recuperació. Es va tornar una mica més solitària després d’aquest incident i es va retirar de la vida pública. Babitz va gaudir d’un renaixement a partir del 2010
a causa en part de la reedició de gran part del seu treball per part d’editorials com New York Review Books, Simon & Schuster i Counterpoint Press.

Va morir de la malaltia de Huntington al Centre Mèdic Ronald Reagan UCLA a Los Angeles el 17 de desembre de 2021, als 78 anys.

Publicacions
Ficció
Eve’s Hollywood (1974) New York, NY: Delacorte Press/S. Lawrence.
Slow Days, Fast Company: The World, The Flesh, and L.A.: Tales (1977) New York, NY: Knopf/Random House.
Sex and Rage: Advice to Young Ladies Eager for a Good Time; a Novel (1979) New York, NY: Knopf.
L.A. Woman (1982) New York, NY: Linden Press/Simon & Schuster.
Black Swans: Stories (1993) New York, NY: Knopf/Random House.
No ficció
Fiorucci, The Book (1980) New York, NY: Harlin Quist/Dial/Delacorte.
Two by Two: Tango, Two-step, and the L.A. Night (1999). New York, NY: Simon & Schuster.
I Used to Be Charming: The Rest of Eve Babitz (2019). New York, NY: New York Review of Books
Assajos
Roll Over Elvis: The Second Coming of Jim Morrison. Esquire, March 1991

Jaume Pujagut, per la Festa del Grafisme 2022

Eve-Babitz_interior_1

D3_2022_DESCUBRIENDO A EVE

(CAST)
Hace unos meses, leyendo la prensa, constaté una vez más, que cada día puedes descubrir algo que ignorabas. En la página de obituarios leí sobre la muerte de un personaje clave
en la contracultura de los años sesenta, Eve Babitz. Yo que muchas veces presumo
de mis conocimientos sobre los años sesenta, que marcaron mi juventud y seguramente
el resto de mi vida, desconocía por completo la existencia de este peculiar personaje.
En los últimos meses he estado investigando sobre su vida y su trabajo y ahora quiero compartir algunas de las cosas que he descubierto sobre ella.

Nacida en California a mediados del siglo XX, hija de una artista, Mae –de ascendencia cajún (francesa)–, y un violinista clásico, Sol Babitz, descendiente de judíos rusos. Ambos eran amigos del compositor Igor Stravinsky, que fue su padrino. A los 20 años, en 1963,
su primer roce con la notoriedad llegó a través de la icónica fotografía de Julian Wasser,
de una Babitz desnuda jugando al ajedrez con el artista Marcel Duchamp con motivo
de su histórica retrospectiva en el Museo de Arte de Pasadena. La muestra estaba comisariada por Walter Hopps, un hombre casado, con quien Babitz estaba teniendo
una aventura en ese momento, y que no quería que ella asistiera a la inauguración para evitarse problemas con su esposa. Su respuesta, fue formar parte destacada de la exposición a través de esta fotografía que los Archivos Smithsonian de Arte Estadounidense describen como «una de las imágenes documentales clave del arte moderno estadounidense».

Eve_Babitz_interior_2

Se suele definir a Babitz como novelista y escritora. Sus artículos y cuentos aparecieron en revistas como Rolling Stone, The Village Voice, Vogue, Cosmopolitan y Esquire. Fue autora de varios libros, incluidos Eve’s Hollywood (el único con traducción al castellano, con el título de El otro Hollywood, en la colección Literatura Random House), Slow Days, Fast Company, Sex and Rage, Two By Two, L.A. Woman y Black Swans. La escritura de Babitz de este período está marcada por la escena cultural de Los Ángeles, con numerosas referencias e interacciones con los artistas, músicos, escritores, actores y otras figuras icónicas que conformaron la escena en las décadas de 1960, 1970 y 1980.

A pesar de su producción literaria, que generó comparaciones frecuentes con Joan Didion y fue aclamada por la crítica, gran parte de los informes de prensa sobre Babitz enfatizaron sus diversas asociaciones románticas con hombres famosos, entre los que
se encuentran al cantante/poeta Jim Morrison (The Doors), los artistas (y hermanos)
Ed Ruscha –que la incluyó en Five 1965 Girlfriends (Walker Arts Center’s Design Journal, 1970)– y Paul Ruscha, el comediante y escritor Steve Martin, el actor Harrison Ford y el escritor Dan Wakefield. La biógrafa Lili Anolik escribió: «Hacerse pasar por una groupie, permitió a Eve infiltrarse y adentrarse en un territorio del que de otro modo habría estado excluida». La periodista Marie Solis (The Nation) añadió: «Babitz no vivió una vida libre del patriarcado, pero podemos suponer que encontró una manera de burlarlo. Como conocedora de Hollywood y sus celebridades masculinas, rara vez sucumbía a sus encantos; en cambio, hacía que todos jugaran con sus propias reglas».

Todavía dentro del mundo literario, pero introduciendo el diseño gráfico en la ecuación, Eve Babitz es también responsable de Fiorucci: The Book, un volumen que recoge la historia de la mítica marca italiana y su potente imagen gráfica. Fiorucci, que se encargó de organizar la apertura del Studio 54 de Nueva York fue mucho más que una tienda o una línea de ropa, inventó el junky chic y se convirtió en un autentico fenómeno pop.

Eve_Babitz_interior_3

Babitz comenzó su carrera independiente como artista, trabajando en la industria de la música para Ahmet Ertegun en Atlantic Records. A finales de la década de los 60, diseñó portadas de álbumes para Linda Ronstadt, The Byrds, Buffalo Springfield, Hank Williams, Lord Buckley, Noel Harrison, Fusion o Black Pearl entre otros. Su trabajo para estas portadas, aunque algunas veces estaba basado en la fotografía, se caracteriza por su uso del collage y los colores saturados.

eve_babitz_interior_7

eve_babitz_interior_8

eve_babitz_interior_9

En 1997, Babitz resultó gravemente herida cuando accidentalmente dejó caer una cerilla encendida sobre una falda de gasa, que se encendió y derritió sus pantis; el accidente
le provocó quemaduras de tercer grado, en la mitad de su cuerpo, que pusieron en peligro su vida. Amigos y antiguos amantes donaron dinero en efectivo y obras de arte para ayudar a pagar su larga recuperación. Se volvió algo más solitaria después de este incidente y se retiró de la vida pública. Babitz disfrutó de un renacimiento a partir
de 2010 debido en parte a la reedición de gran parte de su trabajo por parte de
editoriales como New York Review Books, Simon & Schuster y Counterpoint Press.

Murió de la enfermedad de Huntington en el Centro Médico Ronald Reagan UCLA en
Los Ángeles el 17 de diciembre de 2021, a los 78 años.

Publicaciones
Ficción
Eve’s Hollywood (1974) New York, NY: Delacorte Press/S. Lawrence.
Slow Days, Fast Company: The World, The Flesh, and L.A.: Tales (1977) New York, NY: Knopf/Random House.
Sex and Rage: Advice to Young Ladies Eager for a Good Time; a Novel (1979) New York, NY: Knopf.
L.A. Woman (1982) New York, NY: Linden Press/Simon & Schuster.
Black Swans: Stories (1993) New York, NY: Knopf/Random House.
No ficción
Fiorucci, The Book (1980) New York, NY: Harlin Quist/Dial/Delacorte.
Two by Two: Tango, Two-step, and the L.A. Night (1999). New York, NY: Simon & Schuster.
I Used to Be Charming: The Rest of Eve Babitz (2019). New York, NY: New York Review of Books
Ensayos
Roll Over Elvis: The Second Coming of Jim Morrison. Esquire, March 1991

Jaume Pujagut, para la Festa del Grafisme 2022