D4_2022_ ASSAIG VISUAL

(CAT)
Parelles d’imatges que comparteixen concepte, forma, intenció, autor… Similituds, coincidències, intencions, variacions. Interferències entre el món de l’art i el disseny

Ensayo visual-1 Ensayo visual-2 Ensayo visual-3 Ensayo visual-4 Ensayo visual-5

 

D4_2022_ENSAYO VISUAL

(CAST)
Parejas de imágenes que comparten concepto, forma, intención, autor… Similitudes, coincidencias, intenciones, variaciones. Interferencias entre el mundo del arte y el diseño

Ensayo visual-6 Ensayo visual-7 Ensayo visual-8 Ensayo visual-9 Ensayo visual-10