D9_2022. IDEES SIMILARS. PROJECTES DIFERENTS

(CAT)
Una de les reflexions que vam fer al col·lectiu, per a aquesta nova etapa de la Festa, va ser veure l’escassa documentació que havíem deixat per a la posteritat. Un dels nostres propòsits per a l’edició d’aquest any (i els següents, no deixarem de lluitar i divertir-nos amb el disseny gràfic) és deixar constància del nostre treball al món digital (i analògic si trobem un sponsor) pujant informació , textos i imatges, de lliure accés per a tothom. Aquest any en temes relacionats amb l’art i el disseny, el proper….

I ens alegrem en descobrir a partir d’una entrevista de Steven Heller, de l’existència d’un nou museu de disseny, M21D (The Museum of 21st Century Design). Un museu sense seu fixa, amb col·leccions i publicacions en línia i exhibicions emergents a llocs sorprenents. El seu lema: “Es tracta de conversar, no de conservar

El projecte liderat per William Meyers vol fugir del concepte d’objectes i sistemes heretats per sincronitzar-se amb les prioritats d’aquest segle: la justícia social i ambiental.
Aquestes són algunes de les frases més interessants, extretes de l’entrevista.
Busquem exhibicions físiques emergents a institucions amfitriones com ara biblioteques, escoles, parcs i museus amb entrada gratuïta.
El disseny contemporani que ens interessa necessita ser manejat, discutit i debatut. Potser de vegades fins i tot necessiteu ser destruït.
Exhibirem i recopilarem dissenys del 2000 al 2100 que tinguin un impacte positiu en el medi ambient o la societat. La bellesa segueix sobre la taula, per dir-ho, però no és el plat fort.
El museu és també una tipologia en transició, com ara la biblioteca i la universitat; com a tal, estem provant una nova manera de servir el públic.

A la seva web, el nou museu es defineix així:
M21D ajuda les persones a desenvolupar una major comprensió del disseny del segle XXI que té un impacte positiu a la societat i el medi ambient. Ho fem en descobrir, estudiar i ampliar el disseny que prioritza les necessitats de la comunitat, nodreix els humans i el nostre entorn, i reflecteix les cultures de les persones que ho van fer. Aquests dissenys resideixen a les nostres col·leccions digitals, juntament amb investigacions sobre els seus impactes socials o ambientals mesurables. M21D involucra tantes persones com sigui possible en els seus projectes. Mitjançant programació, exposicions i una col·lecció digital fomentem converses que investiguen el paper del disseny en la creació d’un futur millor.

Al nostre parer, des de la Festa compartim molts dels seus punts de vista, idees i propòsits, encara que en el nostre cas ho focalitzem especialment en el disseny gràfic i sense límits temporals.

Si us interessa podeu llegir l’entrevista completa aquí.

M21D_3
Captura de pantalla / Captura de pantalla

Microsoft Word - M21D_original article.docx

Logotip / Logotipo /Extinction Rebellion / Goldfrog ESP aka “Symbol Man”

 

D9_2022. IDEAS SIMILARES. PROYECTOS DIFERENTES

(CAST)
Una de las reflexiones que hicimos en el colectivo, para esta nueva etapa de la Festa, fue ver la escasa documentación que habíamos dejado para la posteridad. Uno de nuestros propósitos para la edición de este año (y los siguientes, no vamos a dejar de luchar y divertirnos con/por el diseño gráfico) es dejar constancia de nuestro trabajo en el mundo digital (y analógico si encontramos un sponsor) subiendo información, textos e imágenes, de libre acceso para todos. Este año en temas relacionados con el arte y el diseño, el próximo….

Y nos alegramos de descubrir a partir de una entrevista de Steven Heller, de la existencia de un nuevo museo de diseño, M21D (The Museum of 21st Century Design). Un museo sin sede fija, con colecciones y publicaciones en línea y exhibiciones emergentes en lugares sorprendentes. Su lema: “Se trata de conversación, no de conservación

El proyecto liderado por William Meyers, pretende huir del concepto de objetos y sistemas heredados para sincronizarse con las prioridades de este siglo: la justicia social y ambiental. Estas son algunas de las frases más interesantes, extraídas de la entrevista.
Buscamos exhibiciones físicas emergentes en instituciones anfitrionas como bibliotecas, escuelas, parques y museos con entrada gratuita.
El diseño contemporáneo que nos interesa necesita ser manejado, discutido y debatido. Quizás a veces incluso necesite ser destruido.
Exhibiremos y recopilaremos diseños de 2000 a 2100 que tengan un impacto positivo en el medio ambiente o la sociedad. La belleza sigue sobre la mesa, por así decirlo, pero no es el plato fuerte.
El museo es también una tipología en transición, como la biblioteca y la universidad; como tal, estamos probando una nueva forma de servir al público.

En su web, el nuevo museo se define así:
M21D ayuda a las personas a desarrollar una mayor comprensión del diseño del siglo XXI que tiene un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Lo hacemos al descubrir, estudiar y ampliar el diseño que prioriza las necesidades de la comunidad, nutre a los humanos y nuestro entorno, y refleja las culturas de las personas que lo hicieron. Estos diseños residen en nuestras colecciones digitales, junto con investigaciones sobre sus impactos sociales o ambientales medibles. M21D involucra a tantas personas como sea posible en sus proyectos. Mediante programación, exposiciones y una colección digital, fomentamos conversaciones que investigan el papel del diseño en la creación de un futuro mejor.

 En nuestra opinión, desde la Festa compartimos muchos de sus puntos de vista, ideas y propósitos, aunque en nuestro caso lo focalizamos especialmente en el diseño gráfico y sin límites temporales.

Si os interesa podéis leer la entrevista completa aquí.

M21D_4Captura de pantalla / Captura de pantalla
M21D_5
Air InkAir una tinta fabricada a partir d’aire contaminat /  Ink una tinta fabricada a partir de aire contaminado

 

Imatge destacada Logotip / Imagen destacada Logotipo / M21D / Ingrid Chou y Tony Lee