D04_FLOCS DE NEU

(CAT)
Són tots els flocs de neu iguals? S’assemblen els uns als altres? No n’hi ha cap d’igual? S’assemblen a icones utilitzades per dissenyadors gràfics en mapes i senyalització? En aquesta edició de la Festa dedicada al grafisme i al paisatge, hem descobert al web publicdomainreview aquest fascinant llibre que ens parla dels centenars de formes que pot adquirir un floc de neu, i que volem compartir amb tots els nostres lectors, així com alguns paràgrafs de la web que podeu consultar completa aquí.

Els flocs de neu no sempre van ser emblemàtics de l’única cosa. Israel Perkins Warren, un destacat ministre nord-americà i autor de Snowflakes: Chapter from the Book of Nature (1863) ofereix una breu història dels esforços per tipificar els vidres d’aigua congelada.

El 1755, John Nettis va publicar un relat dels seus experiments, iniciats quinze anys abans. Al seu compte de les regions àrtiques de 1820, el capità William Scoresby va arribar a noranta-sis varietats, que estan diagramades amb opacitat d’encaix en plaques subjectes per cartes nàutiques i narvals.

Warren copia els seus propis dissenys d’aquests predecessors, així com les imatges de Cecilia Glaisher, una de les primeres dones fotògrafes, l’interès formal de les quals per les falgueres harmonitzava, potser, amb les il·lustracions per a exploracions de flocs de neu escrites pel seu marit.

A principis del segle XX, les fotografies microscòpiques de flocs de neu de Wilson Bentley van popularitzar la idea que no hi ha dos vidres de gel iguals. El volum bellament il·luminat de Warren, en la seva resistència a la dissecció, inadvertidament es va acostar més al consens actual. El 2013, investigadors al Japó van dividir els flocs de neu en trenta-nou categories, que es poden dividir en 121 subtipus. Els flocs són de fet, pel que sembla, d’un ramat.

Flocs_de_neu-1 Flocs_de_neu-2 Flocs_de_neu-3

D04_COPOS DE NIEVE

(CAST)
¿Son todos los copos de nieve iguales? ¿Se parecen unos a otros? ¿No hay ninguno igual? ¿Se asemejan a iconos utilizados por diseñadores gráficos en mapas y señalización? En esta edición de la Festa dedicada al grafismo y el paisaje, hemos descubierto en la web publicdomainreview este fascinante libro que nos habla de los cientos de formas que puede adquirir un copo de nieve, y que queremos compartir con todos nuestros lectores, así como algunos párrafos de la web que podéis consultar completa aquí.

 

Los copos de nieve no siempre fueron emblemáticos de lo único. Israel Perkins Warren, un destacado ministro estadounidense y autor de Snowflakes: A Chapter from the Book of Nature (1863), ofrece una breve historia de los esfuerzos para tipificar los cristales de agua congelada.

En 1755, John Nettis publicó un relato de sus experimentos, iniciados quince años antes. En su Cuenta de las regiones árticas de 1820, el capitán William Scoresby llegó a noventa y seis variedades, que están diagramadas con opacidad de encaje en placas sujetas por cartas náuticas y narvales.

Warren copia sus propios diseños de estos predecesores, así como las imágenes de Cecilia Glaisher, una de las primeras mujeres fotógrafas, cuyo interés formal por los helechos armonizaba, quizás, con sus ilustraciones para exploraciones de copos de nieve escritas por su marido.

A principios del siglo XX, las fotografías microscópicas de copos de nieve de Wilson Bentley popularizaron la idea de que no hay dos cristales de hielo iguales. El volumen bellamente iluminado de Warren, en su resistencia a la disección, inadvertidamente se acercó más al consenso actual. En 2013, investigadores en Japón dividieron los copos de nieve en treinta y nueve categorías, que se pueden dividir en 121 subtipos. Los copos son de hecho, al parecer, de un rebaño.

Flocs_de_neu-4 Flocs_de_neu-5 Flocs_de_neu-6