D05_CAMÍ DE L’OBSOLESCÈNCIA

(CAT)
Amb la infinitat de sistemes de comunicació digital existents (correu electrònic, missatges de veu, grups de whatsapp…) el correu postal i els segells de correus van camí de desaparèixer. Cada cop són menys els que defensen i usen aquest tradicional sistema de comunicació. Un sistema que amb la lògica del mercat necessita el segell de correus per validar l’enviament.

Un d’aquests resistents és William Gicker, director de serveis del Servei Postal dels Estats Units. Gicker va dissenyar els segells Forever llançats el juny de 2019. Els segells mostren 4 il·lustracions de les granotes d’Amèrica del Nord i honoren el seu paper a l’ecosistema per controlar les poblacions d’insectes.

També volem compartir altres segells que reflecteixen aspectes de la flora i la fauna dels Estats Units, però que podrien ser dels nostres boscos. Petites aportacions del disseny gràfic, que en format segell i tècniques de dibuix reprodueixen part del paisatge, fragments de la natura i l’entorn.

Forever_2 Forever_3

D05_CAMINO DE LA OBSOLESCENCIA

(CAST)
Con la infinidad de sistemas de comunicación digital existentes (correo electrónico, mensajes de voz, grupos de whatsapp…) el correo postal y los sellos de correos van camino de desaparecer. Cada vez son menos los que defienden y usan este tradicional sistema de comunicación. Un sistema que con la lógica del mercado necesita del sello de correos para validar el envío.

Uno de esos resistentes es William Gicker, el director de servicios del Servicio Postal de los Estados Unidos. Gicker diseño los sellos Forever lanzados en junio de 2019. Los sellos muestran 4 ilustraciones de las ranas de America del Norte y honran su papel en el ecosistema para controlar las poblaciones de insectos.

También queremos compartir otros sellos que reflejan aspectos de la flora y la fauna de los Estados Unidos, pero que podrían ser de nuestros bosques. Pequeñas aportaciones del diseño gráfico, que en formato sello y técnicas de dibujo reproducen parte del paisaje, fragmentos de la naturaleza y el entorno.

Forever_4 Forever