D08_ASSAIG VISUAL III

(CAT)
Els segells reproduïts estan trets del llibre Graphic Stamps. The Miniature Beauty of Postage Stamps. From de Collections of Ian Follett and Blair Thomson, editat per Unit Editions (Unit24). ISBN: 978-0-9932316-4-3, dins de la col·lecció Archive Series.

Segell_1 segell_2 segell_3 Segell_4

 

D08_ENSAYO VISUAL III

(CAST)
Los sellos reproducidos están sacados del libro Graphic Stamps. The Miniature Beauty of Postage Stamps. From de Collections of Ian Follett and Blair Thomson, editado por Unit Editions (Unit24). ISBN: 978-0-9932316-4-3, dentro de la colección Archive Series.

segell_5 segell_6 segell_7 segell_8 segell_9