D14_2022_ARMANDO TESTA

Texte: Arcangela Regis

(CAT)
Aquest any es compleix 30 anys des de la mort del que va ser una de les primeres figures del disseny italià, Armando Testa (1917-1992). Dissenyador, publicista, pintor i escultor que va revolucionar la comunicació visual i audiovisual al llarg de 40 anys de carrera.

La seva vocació de pintor i la seva formació juvenil com a impressor tipogràfic, juntament amb la seva incessant curiositat, el van portar a incorporar i barrejar noves tècniques (collage, fotografia, fotomuntatge, escultura i stop motion)marcant una trajectòria que ha generat imatges per a la memòria col·lectiva d’un país.

En la seva lluita entre l’art i el comerç, la llibertat de creació i les tècniques de mercat, va crear un imaginari nou que va abordar des de la simplicitat, la paradoxa i l’humor. Renovador de la comunicació, va articular el que és surrealista, simbòlic i fantàstic juntament amb allò inèdit i vivaç, descobrint una producció polièdrica, expressiva i coherent, plena de metàfores i ironia.

Davant la necessitat d’abandonar vells codis i rebutjar una comunicació momificada que, amb la postguerra i la generalització de la televisió, ha de reinventar-se per sorprendre i seduir, va saber conjugar avantguarda i cultura popular, així com anticipar tendències amb una visió modernista caracteritzada per la síntesi. Aquesta síntesi que era el seu únic estil, segons les seves paraules.

Us deixem amb l’enllaç al documental Povero ma moderno de Pappi Corsicato, premiat al 2009 a la Mostra del Cinema de Venècia. Cinquanta minuts de metratge a la vida d’Armando Testa, però també un viatge en la història de un país, vist a través dels ulls d’una persona que vivia la creativitat amb llibertat.

Armando_Testa_1 Armando_Testa_2 Armando_Testa_3

 

 

D14_2022_ARMANDO TESTA

Texto: Arcangela Regis

(CAST)
Este año se cumplen 30 años desde la muerte del que fue una de las primeras figuras del diseño italiano, Armando Testa (1917-1992). Diseñador, publicista, pintor y escultor que revolucionó la comunicación visual y audiovisual a lo largo de 40 años de carrera.

Su vocación de pintor y su formación juvenil como impresor tipográfico, junto a su incesante curiosidad, le llevaron a incorporar y mezclar nuevas técnicas (pintura, collage, fotografía, fotomontaje, escultura y stop motion) marcando una trayectoria que ha generado imágenes para la memoria colectiva de un país.

En su lucha entre el arte y el comercio, la libertad de creación y las técnicas de mercado, creó un imaginario nuevo que abordaba desde la simplicidad, la paradoja y el humor. Renovador de la comunicación, articuló lo surreal, simbólico y fantástico junto con lo inédito y vivaz, generando una producción poliédrica, expresiva y coherente, repleta de metáforas e ironía.

Ante la necesitaba de abandonar viejos códigos y deshacerse de una comunicación momificada que, con la posguerra y la generalización de la televisión, debía reinventarse para asombrar y seducir, supo conjugar vanguardia y cultura popular, así como anticipar tendencias con una visión modernista caracterizada por la síntesis. Esa síntesis que era su único estilo, según sus propias palabras.

Os dejamos con el link al documental Povero ma moderno de Pappi Corsicato, premiado en 2009 en la Mostra del Cinema de Venecia. Cincuenta minutos de metraje en la vida de Armando Testa, pero también un viaje en la historia de un país, visto a través de los ojos de una persona que vivía la creatividad con libertad.

Armando_Testa_4 Armando_Testa_5 Armando_Testa_6