Experiència 6. Ester Arrebola. La normalitat virtual

(CAT)
La normalitat virtual se situa en el context històric actual, on l’eina d’Internet provoca noves actituds i comportaments en les persones.

A través de l’observació i la reflexió d’accions comunes en l’entorn digital (donar like, fer scroll, pujar un arxiu al núvol, etc.) podem albirar moltes altres coses que potser, a priori, no havíem parat a pensar. A partir del marc teòric generat i els 3 assajos realitzats i acompanyats cadascun per una peça que serveix de reflexió, es divaga sobre temes com el valor de les «coses», la privacitat de dades i l’ètica o maduresa necessària en l’ús de aquesta tecnologia, sota l’únic pretext d’intentar construir una societat actual més responsable.

E6_1 E6_2

Experiencia 6. Ester Arrebola. La normalidad virtual

(CAST)
La normalidad virtual se sitúa en el contexto histórico actual, donde la herramienta de Internet provoca nuevas actitudes y comportamientos en las personas.

A través de la observación y la reflexión de acciones comunes en el entorno digital (dar like, hacer scroll, subir un archivo a la nube, etc.) podemos vislumbrar muchas otras cosas que quizás, a priori, no habíamos parado a pensar. A partir del marco teórico generado y los 3 ensayos realizados y acompañados cada uno por una pieza que sirve de reflexión, se divaga sobre temas como el valor de las “cosas”, la privacidad de datos y la ética o madurez necesaria en el uso de esta tecnología, bajo el único pretexto de intentar construir una sociedad actual más responsable.

E6_3 E6_4

 

La normalidad virtual from Ester Arrebola on Vimeo.