Reverting To Type 2020, cartells de protesta tipogràfics

(CAT)

Una exposició de cartells de protesta tipogràfics contemporanis a la galeria Standpoint de barri de Hoxton, a Londres.

Obres d’art amb un missatge clar i contundent; un senyal d’advertència sobre la crisi climàtica global, les notícies falses, el capitalisme de vigilància, el racisme o el sexisme; el desig de lluitar per la igualtat d’oportunitats i, per descomptat, reaccionar a la pandèmia del coronavirus.

A l’exposició ha participat Arcángela Regis, membre del col·lectiu organitzador de la Festa. La mostra també compta amb obra d’Anthony Burrill, un dels protagonistes de la primera edició dels Tallers de la Festa i de Jesus Morentin que va participar en l’exposició Tipoferits en l’edició de la Festa de l’any 2012.

La mostra està comissariada per Richard Ardagh i Graham Bignell de New North Press. El projecte celebra els 10 anys des de la primera exhibició Reverting to Type, un projecte que mostra el treball de la comunitat mundial de tipografia.

Si no podeu viatjar a Londres, es poden visualitzar totes les obres aquí.

 

Standpoint Gallery
45 Coronet Street
London N1 6HD
De el 4 de desembre de 2020 el 31 de gener de 2021
De dilluns a diumenge, de 12:00 a 18:00
Del 23 de desembre al 6 de gener, la galeria romandrà tancada

IG @newnorthpress

 

A. Regis
Arcangela Regis

 

Reverting To Type 2020, carteles de protesta tipográficos

(CAST)
Una exposición de carteles de protesta tipográficos contemporáneos en la galería Standpoint del barrio de Hoxton, en Londres.

Obras de arte con un mensaje claro y contundente; una señal de advertencia sobre la crisis climática global, las noticias falsas, el capitalismo de vigilancia, el racismo o el sexismo; el deseo de luchar por la igualdad de oportunidades y, por supuesto, reaccionar a la pandemia del coronavirus.

En la exposición ha participado Arcangela Regis, miembro del colectivo organizador de la Festa. La muestra también cuenta con obra de Anthony Burrill, uno de los protagonistas de la primera edición de los Tallers de la Festa y de Jesus Morentin que participó en la exposición Tipoferits en la edición de la Festa del año 2012.

La muestra está comisariada por Richard Ardagh y Graham Bignell de New North Press. El proyecto celebra los 10 años desde la primera exhibición Reverting to Type, un proyecto que muestra el trabajo de la comunidad mundial de tipografía.

Si no podéis viajar a Londres, se pueden visualizar todas las obras aquí.

Standpoint Gallery
45 Coronet Street
London N1 6HD
Del 4 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021
De lunes a domingo, de 12:00 a 18:00
Del 23 de diciembre al 6 de enero, la galería permanecerá cerrada

 

IG @newnorthpress