Programa

(CAT)
La programació de l’onzena edició de la Festa encara no està tancada,

Estem treballant en això. La incorporació de nous membres al col·lectiu organitzador promet la mateixa entrega i il·lusió que en totes les edicions anteriors i incorpora nous punts de vista i propostes interessants al voltant del disseny.

Tallers, Experiències, Exposicions, Performances, Guateques …

Tota la informació sobre els Tallers de la Festa aquí

 

(CAST)
La programación de la onceava edición de la Festa todavía no esta cerrada,

Estamos trabajando en ello. La incorporación de nuevos miembros al colectivo organizador promete la misma entrega e ilusión que en todas las ediciones anteriores e incorpora nuevos puntos de vista y propuestas interesantes en torno al diseño.

Talleres, Experiencias, Exposiciones, Performances, Guateques …

Toda la información sobre los Tallers de la Festa aquí