Barcelona Deep Collage a Les Corts

(CAT)
Una nova oportunitat per veure aquesta exposició, produïda pel Barcelona Supercomputing Center, que amb el subtítol de Somnien els algoritmes a fer coses amb les mans? uneix música, ciència i tecnologia i s’expressa mitjançant la tècnica del collage. A la mostra participa activament la Societat barcelonina del collage, de la qual formen part, entre d’altres, Juan Cardosa –que, encara que en aquests moments no forma part del col·lectiu organitzador de la Festa ha estat dinamitzador i assidu assistent durant totes les seves edicions–, Carlota Marquina i Arcangela Regis, totes dues pertanyents al col·lectiu organitzador de la Festa. A l’exposició també es poden veure treballs d’Alvaro Sobrino participant a les edicions de 2009, 2010 o 2013 de la Festa del Grafisme.

L’exposició recull els resultats del Festival Barcelona Deep Collage celebrat el passat mes d’octubre al Barcelona Supercomputing Center i explora de quina manera la pandèmia ha posat de relleu la importància de la mirada, la tecnologia i el tacte, i les relacions entre la ciència i la societat.

Fins a l’11 de març de 2022
De 09:00 a 20:00
Espai expositiu Les Corts
Plaça Comas 18

Deep Collage_2

 

Barcelona Deep Collage en Les Corts

(CAST)
Una nueva oportunidad para ver está exposición, producida por el Barcelona Supercomputing Center, que con el subtítulo de ¿Sueñan los algoritmos en hacer cosas con las manos?, une música, ciencia y tecnología y se expresa mediante la técnica del collage. En la muestra participa activamente la Sociedad barcelonesa del collage, de la que forman parte, entre otros, Juan Cardosa –que, aunque en estos momentos no forma parte del colectivo organizador de la Festa ha sido dinamizador y asiduo asistente durante todas sus ediciones–, Carlota Marquina y Arcangela Regis, ambas pertenecientes al colectivo organizador de la Festa. En la exposición también pueden verse trabajos de Alvaro Sobrino participante en las ediciones de 2009, 2010 o 2013 de la Festa del Grafisme.

La exposición recoge los resultados del Festival Barcelona Deep Collage celebrado el pasado mes de octubre en el Barcelona Supercomputing Center y explora de que manera la pandemia ha puesto en relieve la importancia de la mirada, la tecnología y el tacto, y las relaciones entre la ciencia y la sociedad.

Hasta el 11 de marzo de 2022
De 09:00 a 20:00
Espai expositiu Les Corts
Plaça Comas 18

Deep Collage_3 Deep Collage_4