D12_2022_ASSAIG VISUAL 3

(CAT)
La imatge icònica d’una beguda refrescant amb què les coses anaven millor, interpretada i apropiada al llarg dels anys per dissenyadors, artistes i desconeguts publicistes.

D12_Ensayo visual_3_1 D12_Ensayo visual_3_2 D12_Ensayo visual_3_3 D12_Ensayo visual_3_4

 

D12_2022_ENSAYO VISUAL 3

(CAST)
La icónica imagen de una bebida refrescante con la que las cosas iban mejor, interpretada y apropiada a lo largo de los años por diseñadores, artistas y desconocidos publicistas.

 

D12_Ensayo visual_3_5 D12_Ensayo visual_3_6 D12_Ensayo visual_3_7 D12_Ensayo visual_3_8