Les dones hispanes i el seu llegat tipogràfic

(CAT)
La peça gràfica Mujeres Hispanas y Tipografía, realitzada a partir del programa Tipògrafs en Residència de 2021 de l’HMCT, reflecteix les influències que les cultures i històries individuals van tenir en les investigacions de cinc dissenyadores, investigadores i educadores, integrades a Espanya, Argentina, Mèxic, Colòmbia i el Perú, i què van considerar importants i rellevants per al seu interès pel llenguatge, el disseny gràfic i la tipografia.

Laura Meseguer (Espanya) –participant als tallers Tiportbou a les edicions del 2011 i 2012 de la Festa del Grafisme– presenta un estudi de disseny de tipus de lletra morfològic que explora com els models de cal·ligrafia clàssica es poden adaptar a fonts d’estil estèncil i funcionar com un tipus de lletra digital contemporani.

La peça gràfica es complementa amb assajos i propostes de quatre dissenyadores més: Marina Garone Gravier (Argentina/Mèxic), Jimena Gamio (Perú/Los Angeles), Sandra García i Dafne Martínez (Colòmbia i Mèxic).

Aquesta publicació és una documentació de la seva recerca, disseny i investigacions, i celebra els talents i les contribucions d’aquestes dones hispanes al camp del disseny gràfic i la tipografia. La publicació està formada per quatre fullets (26 x 38 cm) inserits en una carpeta impresa en sistema rivel·lí/arco iris on les diferents tintes estan al tinter de la màquina òfset i es barregen al llarg del tiratge de manera descontrolada.

Mujeres Hispanas y Tipografia_ Mujeres Hispanas y Tipografia_2

 

Las mujeres hispanas y su legado tipográfico

(CAST)
La pieza gráfica Mujeres Hispanas y Tipografía, realizada a partir del programa Tipógrafos en Residencia de 2021 del HMCT, refleja las influencias que las culturas e historias individuales tuvieron en las investigaciones de cinco diseñadoras, investigadoras y educadoras, integradas en España, Argentina, México, Colombia y Perú, y qué consideraron importantes y relevantes para su interés por el lenguaje, el diseño gráfico y la tipografía.

Laura Meseguer (España) –participante en los talleres Tiportbou en las ediciones del 2011 y 2012 de la Festa del Grafisme– presenta un estudio de diseño de tipo de letra morfológico que explora cómo los modelos de caligrafía clásica se pueden adaptar a fuentes de estilo esténcil y funcionar como un tipo de letra digital contemporáneo.

La pieza gráfica se complementa con ensayos y propuestas de otras cuatro diseñadoras: Marina Garone Gravier (Argentina/México), Jimena Gamio (Perú/Los Ángeles), Sandra García y Dafne Martínez (Colombia y México).

Esta publicación es una documentación de su investigación, diseño e investigaciones, y celebra los talentos y contribuciones de estas mujeres hispanas al campo del diseño gráfico y la tipografía. La publicación esta formada por cuatro folletos (26 x 38 cm) insertados en una carpeta impresa en sistema rivelino/arco iris, donde las diferentes tintas están en el tintero de la maquina offset y se mezclan a lo largo del tiraje de manera descontrolada.

Mujeres Hispanas y Tipografia_3 Mujeres Hispanas y Tipografia_4