Al voltant de la Festa

Oscar Guayabero, membre del col·lectiu organitzador de la Festa ha publicat al PuntAvui, un interessant article amb el títol de Confonem conservar amb ser conservadors? al voltant de la funció dels museus i la conservació del material gràfic, que podeu llegir complet aquí.

Al festival Serifalaris que tindrà lloc a Getxo els propers 9 i 10 de maig, hi participaran, entre d’altres, Paula de Álvaro, Patrick Thomas i Clase. Paula va presentar una Experiència a l’edició del 2018, Patrick va impartir una conferència a l’edició del 2019 i Claret Serrahima, fundador de l’estudi Classe, ens va visitar a l’edició del 2014 per participar en l’exposició de cartells culturals i polítics i ens va regalar un munt de fotos.

Curro Claret que va presentar una Experiència a l’edició de l’any 2016 i va desenvolupar un dels Tallers de la Festa a l’edició del 2018, impartirà un taller els propers 14 i 21 de març i el 4 d’abril (sempre en dijous) al Centre Municipal Ana Díaz Rico (Plaça Blocs Florida, 15B) del barri de la Florida. Els participants al taller s’enfrontaran al repte de pensar i dissenyar dispositius tàctics per lluitar contra l’urbanisme hostil i propiciar la trobada, ús i gaudi dels espais públics. Més informació aquí.

 

Taller Curro Claret

 

Alrededor de la Festa

Oscar Guayabero, miembro del colectivo organizador de la Festa ha publicado en el PuntAvui, un interesante artículo con el título de Confonem conservar amb ser conservadors? alrededor de la función de los museos y la conservación del material gráfico, que puedes leer completo aquí.

En el festival Serifalaris que tendrá lugar en Getxo los próximos 9 y 10 de mayo, participarán, entre otros, Paula de Álvaro, Patrick Thomas y Clase. Paula presentó una Experiencia en la edición del 2018, Patrick impartió una conferencia en la edición del 2019 y Claret Serrahima, fundador del estudio Clase, nos visitó en la edición del 2014 para participar en la exposición de carteles culturales y políticos y nos regaló un montón de fotos.

Curro Claret que presentó una Experiencia en la edición del año 2016 y desarrollo uno de los Tallers de la Festa en la edición del 2018, impartirá un taller los próximos 14 y 21 de marzo y el 4 de abril (siempre en jueves) en el Centro Municipal Ana Díaz Rico (Plaza Blocs Florida, 15B) del barrio de La Florida. Los participantes en el taller se enfrentarán al reto de pensar y diseñar dispositivos tácticos para luchar contra el urbanismo hostil y propiciar el encuentro, el uso y el disfrute de los espacios públicos. Más información aquí.

Serifalaris