Manifestos, activismes teòrics

(CAT)
Una petita selecció de textos del projecte en procés Manifesto, que desenvolupa Jaume Pujagut, membre de l’equip organitzador de la Festa del Grafisme.

Food Culture. Aliments
1. Compri amb cap 2. Cuini amb cura (i amor) 3. Utilitzeu menys blat i carn 4.Compri productes locals 5. Serveixi prou 6. Utilitzi el que sobra, no ho desaprofiti

Samuel Beckett
Ho has intentat mai i has fallat? No importa, torna-ho a intentar. Equivoca’t una altra vegada. Equivoca’t millor.

Els avantatges de ser una dona artista. Guerrilla Girls
Treballar sense la pressió d’haver d’aconseguir l’èxit / No haver de compartir les exposicions amb homes / Tenir una via d’escapament del món de l’art als teus 4 treballs free-lance / Saber que la teva carrera es pot enlairar quan tinguis vuitanta anys / Tenir la seguretat que, sigui quin sigui el tipus d’art que facis, serà etiquetat com a femení / No estar classificada com amb possibilitat d’ensenyar / Veure viure les teves idees a la feina d’altres / Tenir l’oportunitat d’escollir entre la teva carrera com a artista o com mare / No haver de fumar grans cigars ni pintar amb vestits italians / Tenir més temps per treballar després que la teva parella t’hagi abandonat per algú més jove / Ser inclosa a les versions revisades de la història de l’art / No haver de passar la vergonya de ser considerada un geni / Tenir la teva foto a les revistes d’art disfressada de goril·la

Manifest FEA. FEA (Nacho Peón) Mèxic.
a. el disseny gràfic ha de cercar la creativitat / b. el disseny gràfic ha de donar missatges clars i directes / c. la decoració destorba el missatge / d. el dissenyador només interpreta i organitza les idees del client/e. el dissenyador no és un artista / f. el dissenyador només treballa per servir els seus clients i guanyar molta llana / g. no utilitzis més de tres tipografies en un disseny/h. si vols dibuixar monets, millor fica’t en una escola d’art / i. si no se t’acudeix res, afusila’t una idea d’un llibre de disseny estranger / j. per arribar a una bona idea has de seguir una bona metodologia k. lordinador no és una eina creativa / l. com et veuen, et tracten

Grrr. Der Grrr. Der manifest.
1. Grrr és un projecte col·lectiu. 02. Ens interessa el disseny gràfic. 03. Ens interessa més el contingut que la forma. 04. Filosofia oberta, productes tancats. 05. Pretenem: investigar, criticar, experimentar, analitzar. 06. Apostem per obrir-nos al nostre entorn social. 07. Volem créixer i gaudir d’una estructura eficaç sense ànim de lucre. 08. Estem oberts a la incorporació de persones que comparteixin el nostre interès pel disseny gràfic, encara que no necessàriament compartim les seves opinions. 09. Els membres del col·lectiu defensaran aquest manifest. 10. En un armari de deu penjadors hi ha espai per a tot tipus de roba; els dictàmens de la moda són molt esclaus: de vegades cal renovar el vestidor.

Decàleg, Dani Navarro
01. COHERÈNCIA. En tot disseny ha d’imperar la coherència, tant en el plantejament com en la realització. Dissenyar és raonar. 02. RES ÉS GRATIS. En un disseny cada element ha de tenir la raó de ser. Per petit o secundari que sigui, ha de respondre a una necessitat concreta. 03. MÉS FÀCIL ÉS MILLOR. El disseny gràfic és una eina que, ben utilitzada, pot fer més fàcil la vida de la gent. Amb ella es pot aconseguir que les coses s’entenguin més, es llegeixin millor i, en definitiva, siguin més senzilles. 04. UNA JERARQUIA CLARA, CLARIFICA. Es vulgui o no les coses tenen un ordre de lectura. Per tant, és bàsic pensar en els missatges a donar i com han de ser aquests assimilats. La informació s’ha d’ordenar i servir segons els interessos. 05. MÉS, AMB MENYS. L’objectiu és comunicar-ne més amb menys. Si es pot, resoldre amb una tinta millor que amb dues. 06. NO ESTEM SOLS. El dissenyador no dissenya per a ell. Treballa per a altres i ha de pensar-hi. Heu de considerar el vostre client i els receptors finals del vostre treball. 07. DISSENYADOR SI, ARTISTA NO. El dissenyador ha de quedar sempre en un segon pla. No és un artista. Respon a un encàrrec i resol una necessitat concreta. El dissenyador no ha de tenir un estil propi. 08. MILLORAR EL PRESENT. Les coses es fan per millorar allò que ja es té. En cas contrari, millor no fer res. 09. SÍ A CONTRADIR-SE. No hi ha una veritat absoluta. Reivindico la contradicció.

Gas Manifest
01. Fes el que sigui per la creativitat 02. Vés fins al fons de les coses 03. Sigues curiós 04. Escolta les persones 05. Collita idees 06. Estigues lliure. en forma i contingut 07.Abraça els reptes 08. Equivoca’t, les grans idees poden sorgir de grans errors 09.Feu el que feu, que signifiqui alguna cosa 10. Fes feina de què la gent s’enamori

Bendita Glòria
menys és mac / moure’s fa el frec – el frec fa l’afecte – l’afecte fa projectes

10 lliçons crucials de grans dissenyadors
Paula Scher: Fes servir la tipografia com a imatge / Alvin Lustig: Suggereix, no expliquis / Lucian Bernhard: Simplifica / El Lissitzky: Comunica sense paraules / Ladislav Sutnar: Comprèn l’usuari / Josef Müller-Brockmann: Fes servir la retícula / Ivan Chermayeff i Tom Geismar : No et limitis a un únic estil / Muriel Cooper: Abraça la tecnologia / Stephen Doyle: No rebaixis el to del disseny per arribar a un mercat més ampli /John Maeda: Aconsegueix una educació en disseny

Manifest Base Design
01. Cada treball té un context. Ho estudiem abans de començar. 02. En primer lloc, el concepte. Després, el disseny. 03. No dissenyem per als dissenyadors. Dissenyem per a la gent. 04. Cada article que produïm és una eina de comunicació. 05. Desafiem els hàbits del disseny i dels mitjans de comunicació. Juguem amb els codis. 06. Si ens sembla familiar, provem una altra cosa. 07. Som lliures. Barregem les nostres disciplines creatives. 08. No tenim por de cometre errors. Aprenem-ne. 09. Creiem que no hi ha mal gust o bon gust. 10. Sorprenem. Volem que la gent somrigui

Lindero Llibres, Decàleg
1. Viatjarem tot el que es pugui 02. Registrarem llocs i els interpretarem 03. Experimentarem durant el procés 04. Els llibres tindran mides manejables 05. El disseny serà minimalista i honest 06. Per a la producció pensem en digital 07.No hi haurà pressa en cap dels casos 08. Tindrem un sistema mixt de distribució 09. Utilitzarem un vocabulari proper 10. Ens mantindrem fidels a allò que s’ha exposat

Manifesto_1 Manifesto_5 Manifesto_7 Manifesto_8 Manifesto_10

 

Manifestos, activismos teóricos

(CAST)
Una pequeña selección de textos del proyecto en proceso Manifesto, que está desarrollando Jaume Pujagut, miembro del equipo organizador de la Festa del Grafisme.

Food Culture. Alimentos
1. Compre con cabeza 2. Cocine con cuidado (y amor) 3. Use menos trigo y carne 4. Compre productos locales 5. Sirva lo suficiente 6. Use lo que sobra, no lo desperdicie

Samuel Beckett
¿Lo has intentado alguna vez y has fallado? No importa, inténtalo de nuevo. Equivócate otra vez. Equivócate mejor.

Las ventajas de ser una mujer artista. Guerrilla Girls
Trabajar sin la presión de tener que lograr el éxito / No tener que compartir las exposiciones con hombres / Tener una vía de escape del mundo del arte en tus 4 trabajos free-lance / Saber que tu carrera puede despegar cuando tengas ochenta años / Tener la seguridad de que, sea cual sea el tipo de arte que hagas, será etiquetado como femenino / No estar clasificada como con posibilidad de enseñar /  Ver vivir tus ideas en el trabajo de otros / Tener la oportunidad de escoger entre tu carrera como artista o como madre / No tener que fumar grandes cigarros ni pintar con trajes italianos / Tener más tiempo para trabajar después de que tu pareja te haya abandonado por alguien más joven / Ser incluida en las versiones revisadas de la historia del arte / No tener que pasar la vergüenza de ser considerada un genio / Tener tu foto en las revistas de arte disfrazada de gorila

Manifiesto Fea. Fea (Nacho Peón) México.
a. el diseño gráfico debe buscar la creatividad / b. el diseño gráfico debe dar mensajes claros y directos / c. la decoración estorba el mensaje / d. el diseñador solamente interpreta y organiza las ideas del cliente / e. el diseñador no es un artista / f. el diseñador sólo trabaja para servir a sus clientes y ganar mucha lana / g. no utilices más de tres tipografías en un diseño / h. si quieres dibujar monitos, mejor métete en una escuela de arte / i. si no se te ocurre nada, fusílate una idea de un libro de diseño extranjero / j. para llegar a una buena idea tienes que seguir una buena metodología / k. el ordenador no es una herramienta creativa / l. cómo te ven, te tratan

Grrr. Der manifest.
01. Grrr es un proyecto colectivo. 02. Nos interesa el diseño gráfico. 03. Nos interesa más el contenido que la forma. 04. Filosofía abierta, productos cerrados. 05. Pretendemos: investigar, criticar, experimentar, analizar. 06. Apostamos por abrirnos a nuestro entorno social. 07. Queremos crecer y disfrutar de una estructura eficaz, sin ánimo de lucro. 08. Estamos abiertos a la incorporación de personas que compartan nuestro interés por el diseño gráfico, aunque no necesariamente compartamos sus opiniones. 09. Los miembros del colectivo defenderán este manifiesto. 10. En un armario de diez perchas hay espacio para todo tipo de ropa; los dictámenes de la moda son muy esclavos: a veces hay que renovar el vestuario.

Decálogo, Dani Navarro
01. COHERENCIA. En todo diseño debe imperar la coherencia, tanto en su planteamiento como en su realización. Diseñar es razonar. 02. NADA ES GRATIS. En un diseño cada elemento debe tener su razón de ser. Por pequeño o secundario que sea, debe responder a una necesidad concreta. 03. MÁS FÁCIL ES MEJOR. El diseño gráfico es una herramienta que, bien utilizada, puede hacer más fácil la vida de la gente. Con ella se puede lograr que las cosas se entiendan más, se lean mejor y, en definitiva, sean más sencillas. 04. UNA JERARQUÍA CLARA, CLARIFICA. Se quiera o no las cosas tienen un orden de lectura. Por lo tanto, es básico pensar en los mensajes a dar y en cómo han de ser estos asimilados. La información debe ordenarse y servirse según los intereses. 05. MÁS, CON MENOS. El objetivo es comunicar más con menos. Si se puede, resolver con una tinta mejor que con dos. 06. NO ESTAMOS SOLOS. El diseñador no diseña para él. Trabaja para otros y debe pensar en ellos. Debe considerar a su cliente y a los receptores finales de su trabajo. 07. DISEÑADOR SI, ARTISTA NO. El diseñador debe quedar siempre en un segundo plano. No es un artista. Responde a un encargo y resuelve una necesidad concreta. El diseñador no debe tener un estilo propio. 08. MEJORAR LO PRESENTE. Las cosas se hacen para mejorar lo que ya se tiene. En caso contrario mejor no hacer nada. 09. SÍ A CONTRADECIRSE. No existe una verdad absoluta. Reivindico la contradicción.

Gas Manifiesto
01. Haz lo que sea por la creatividad 02. Ve hasta el fondo de las cosas 03. Sé curioso 04. Escucha a las personas 05. Cosecha ideas 06. Mantente libre. en forma y contenido 07. Abraza los retos 08. Equivócate, las grandes ideas pueden surgir de grandes errores 09. Hagas lo que hagas, que signifique algo 10. Haz trabajo del que la gente se enamore

Bendita Gloria
menos es mac / moverse hace el roce – el roce hace el cariño – el cariño hace proyectos

10 lecciones cruciales de grandes diseñadores
Paula Scher: Usa la tipografía como imagen / Alvin Lustig: Sugiere, no expliques / Lucian Bernhard: Simplifica / El Lissitzky: Comunica sin palabras / Ladislav Sutnar: Comprende al usuario / Josef Müller-Brockmann: Usa la retícula / Ivan Chermayeff y Tom Geismar: No te límites a un único estilo / Muriel Cooper: Abraza la tecnología / Stephen Doyle: No rebajes el tono del diseño para llegar a un mercado más amplio / John Maeda: Consigue una educación en diseño

Manifesto Base Design
01. Cada trabajo tiene un contexto. Lo estudiamos antes de empezar. 02. En primer lugar, el concepto. Después, el diseño. 03. No diseñamos para los diseñadores. Diseñamos para la gente. 04. Cada artículo que producimos es una herramienta de comunicación. 05. Desafiamos los hábitos del diseño y de los medios de comunicación. Jugamos con los códigos. 06. Si nos parece familiar, probamos otra cosa. 07. Somos libres. Mezclamos nuestras disciplinas creativas. 08. No tenemos miedo a cometer errores. Aprendemos de ellos. 09. Creemos que no hay mal gusto o buen gusto. 10. Sorprendemos. Queremos que la gente sonría

Lindero Libros, Decálogo
01. Viajaremos todo lo que se pueda 02. Registraremos lugares y los interpretaremos 03. Experimentaremos durante el proceso 04. Los libros tendrán tamaños manejables 05. El diseño será minimalista y honesto 06. Para la producción pensamos en digital 07. No habrá prisa en ninguno de los casos 08. Tendremos un sistema mixto de distribución 09. Utilizaremos un vocabulario cercano 10. Nos mantendremos fieles a lo expuesto

Manifesto_12 Manifesto_13 Manifesto_14 Manifesto_17 Manifesto_19