Col·labora amb la Festa, compra menús

(CAT)
Una de les formes de col·laborar amb la Festa del Grafisme i ajudar a la seva celebració és comprar els menús (3) que hem preparat, individuals o en format pack.

En el preu va inclosa la col·laboració. Pots llegir el text complet clicant a la part superior de la pantalla «Els menús de la Festa«.

sardina

 

Colabora con la Festa, compra menús

(CAST)
Una de las formas de colaborar con la Festa del Grafisme y ayudar a su celebración es comprar los menús (3) que hemos preparado, individuales o en formato pack.
En el precio va incluida la colaboración. Puedes leer el texto completo clicando en la parte superior de la pantalla “Els menús de la Festa”.

jamon_bis