IX (Ti)Portbou

[CAT]
Al cap del carrer. Amb Oriol Miró i Joancarles Casasín.

Tornem al format de quatre hores amb una proposta de taller de retolació (allò que en diuen «lettering»). Retolarem les plaques amb el nom de carrers de Portbou amb la sana intenció que cap d’elles sembli d’un bar modern de Brooklyn o Barcelona.

Taller individual o en equips de 2 persones, no més.
Incripcions limitades a 17 equips/persones/plaques.

Material: llapis, goma, regle llarga, pinzells plans i punxaguts i qualsevol material amb el que volgueu treballar. Preferiblement porteu pintura acrílica.

Hi haurà suport per pintar (les plaques) però si voleu, porteu-lo vosaltres mateixos. El metacrilat queda expressament prohibit. El format serà 60 x 40 cm. Les plaques les farem sobre fons blanc, a no ser que ens pogueu convèncer d’una alternativa.

Imprescindible formalitzar la inscripció prèvia i portar el material esmentat pel taller. En l’horari de tallers no es realitzaran experiències

Preu d’inscripció: 5 €*
Data limit d’inscripcions, 27 de setembre de 2016.
Ingres al compta corrent de La Caixa ES05 2100 3011 31 2200500804
Poseu el vostre nom al fer l’ingres i envieu un PDF amb el justifiant de l’ingres i el nom del taller (IX (Ti)Portbou) a jaume@baued.es

* Inscripció simbòlica com a compromís a realitzar el taller ; als participants que ho desitgin els serà retornat l’import . Per temes logístics ens serà impossible acceptar inscripcions el mateix dia.

Dissabte 1 d’octubre
De 10,30 a 14,30 hores
Es prega máxima puntualitat

ix-tiportbou

 

IX (Ti)Portbou

[CAST]
Al cabo de la calle. Con Oriol Miró y Joancarles Casasín.

Volvemos al formato de cuatro horas con una propuesta de taller de rotulación (aquello a lo que llaman “lettering). Rotularemos las placas con el nombre de las calles de Portbou con la sana intención de que ninguna de ellas parezca de un bar moderno de Brooklyn o Barcelona.

Taller individual o en equipos de 2 personas, no más.
Inscripciones limitadas a 17 equipos/personas/placas.

Material: lápiz, goma, regla larga, pinceles planos y con punta y cualquier material con el que queráis trabajar. Preferiblemente traed pintura acrílica.

Habrán soportes para pintar (las placas) pero si queréis, traedlo vosotros mismos. El metacrilato queda expresamente prohibido. El formato será de 60 X 40 cm. Las placas las haremos sobre fondo blanco, a no ser que podáis convencernos de una alternativa.

Imprescindible formalizar la inscripción previa y traer el material citado para el taller. En el horario de talleres no se realizarán experiencias.

Precio de inscripción: 5 €*
Fecha límite de inscripciones, 27 de septiembre de 2016.
Ingreso a la cuenta corriente de La Caixa ES05 2100 3011 31 2200500804
Poned vuestro nombre al hacer el ingreso y enviad un PDF con el justificante del ingreso y el nombre del taller (IX (Ti)Portbou) a jaume@baued.es
* Inscripción simbólica como compromiso a realizar el taller; a los participantes que lo deseen les será devuelto el importe. Por temas logísticos nos será imposible aceptar inscripciones el mismo día.

Sábado 1 de octubre
De 10,30 a 14,30 horas
Se ruega máxima puntualidad