Posterzine, número 4, Anthony Burrill

(CAT)
People of Print és un projecte iniciat l’any 2008 com a directori d’il·lustradors, dissenyadors i impressors, que combina aspectes creatius i comercials de la professió amb el propòsit d’educar i inspirar a la comunitat del disseny.

Posterzine ™ és una de les seves propostes; una mini-revista que es desplega fins a arribar a un format A1 (594 X 841 mm) i que sol estar dedicat a la feina d’una persona i que sol incloure una entrevista o informació sobre el personatge. Posterzine ™ és l’únic pòster del món registrat a la British Library com a revista.

El número 4 de la col·lecció està dedicat a Anthony Burrill; entrevistat per Rob Alderson i imprès a 2 tintes sobre un paper Fedrigoni Arcoprint Extra White.

Burrill és el responsable d’impartir un dels tallers de la festa en l’edició de la Festa del Grafisme 2018.

Posterzine_Burrill

 

 

 

Posterzine, número 4, Anthony Burrill

(CAST)
People of Print es un proyecto iniciado el año 2008 como directorio de ilustradores, diseñadores e impresores, que combina aspectos creativos y comerciales de la profesión con el propósito de educar e inspirar a la comunidad del diseño.

Posterzine™ es una de sus propuestas; una mini-revista que se despliega hasta alcanzar un formato A1 (594 X 841 mm) y que suele estar dedicado al trabajo de una persona y que suele incluir una entrevista o información sobre el personaje. Posterzine™ es el único poster del mundo registrado en la British Library como revista.

El número 4 de la colección esta dedicado a Anthony Burrill; entrevistado por Rob Alderson e impreso a 2 tintas sobre un papel Fedrigoni Arcoprint Extra White.

Burrill es el responsable de impartir uno de los tallers de la festa en la edición de la Festa del Grafisme 2018.