# estar-se a casa 27

(CAT)
Tipografia. Jonathan Hoefler és un dels més destacats dissenyadors de tipus en l’actualitat. Diuen que el que li va atreure a estudiar disseny de tipografia va ser la font Gill Sans en un paquet de crema. De formació autodidacta va treballar al costat de Roger Black abans de fundar la seva pròpia empresa el 1989, Hoefler Type Foundry.

A la seva web a més de poder veure (i comprar) algunes de les fonts que ha dissenyat, ens sembla molt interessant l’apartat de notícies (news), on podem trobar petits articles, sempre en relació amb la lletra i el text, amb temes tan fascinants com la seva relació amb el món de cinema (Inside «Abstract»), eines per mostrar les il·lusions òptiques de la tipografía (Tools for Teaching Typographic illusions) o suggeriments de fonts tècniques (Fonts for Complex Data).

 

We do not

 

# estar-se a casa 27

(CAST)
Tipografía. Jonathan Hoefler es uno de los más destacados diseñadores de tipos en la actualidad. Dicen que lo que le atrajo a estudiar diseño de tipografía fue la fuente Gill Sans en un paquete de natillas. De formación autodidacta trabajó junto a Roger Black antes de fundar su propia empresa en 1989, Hoefler Type Foundry.

En su web además de poder ver (y comprar) algunas de las fuentes que ha diseñado, nos parece muy interesante el apartado de noticias (news), donde podemos encontrar pequeños artículos, siempre en relación a la letra y el texto, con temas tan fascinantes como su relación con el mundo del cine (Inside “Abstract”), herramientas para mostrar las ilusiones ópticas de la tipografía (Tools for Teaching Typographic Illusions) o sugerencias de fuentes técnicas (Fonts for Complex Data).

 

Hoefler_1