# estar-se a casa 38

(CAT)
Activisme. Espai en Blanc és un desafiament. Una aposta pel pensament crític, col·lectiu i experimental. Una aposta col·lectiva d’un grup de persones que es proposen fer de nou apassionant el pensament. És a dir, obrir un forat a la realitat que no es defineixi pel que ja sap sinó pel que no sap. Aquest forat s’obre en una bretxa entre l’activisme i l’acadèmia, el discurs i l’acció, les idees i l’experimentació. Per això és una aposta alhora filosòfica i política.

El Pressentiment és l’arma amb la qual Espai en Blanc vol intervenir en l’actual combat del pensament.
En aquest combat es decideix qui i com construeix la realitat.
Avui la realitat es descompon i es fa imprevisible però alhora es refà sobre i contra nosaltres.
Ningú sap què passarà. Els discursos polítics són intercanviables. Només els pressentiments tenen força i permeten prendre una posició.
Busquem pressentiments valents, insospitats, veraços … alliberadors.
El Pressentiment també ets tu: descarrega’l, imprimeix-lo, distribueix-lo, passa-ho.

 

 

Tiempo 

# estar-se a casa 38

(CAST)
Activismo. Espai en Blanc es un desafío. Una apuesta por el pensamiento crítico, colectivo y experimental. Una apuesta colectiva de un grupo de personas que se proponen hacer de nuevo apasionante el pensamiento. Es decir, abrir un agujero en la realidad que no se defina por lo que ya sabe sino por lo que no sabe. Este agujero se abre en una brecha entre el activismo y la academia, el discurso y la acción, las ideas y la experimentación. Por eso es una apuesta a la vez filosófica y política.

El Pressentiment es el arma con la que Espai en Blanc quiere intervenir en el actual combate del pensamiento.
En este combate se decide quién y cómo construye la realidad.
Hoy la realidad se descompone y se hace imprevisible pero a la vez se rehace sobre y contra nosotros.
Nadie sabe qué pasará. Los discursos políticos son intercambiables. Sólo los presentimientos tienen fuerza y permiten tomar una posición.
Buscamos presentimientos valientes, insospechados, veraces… liberadores.
El Pressentiment también eres tú: descárgalo, imprímelo, distribúyelo, pásalo.

 

el_pressentiment2_cast3 P23-10052013_cast P47_190515_cat P63_040518_cast P70_011018_cast P81_040719_cat