Solo Collage

(CAT)
Una interessant exposició de la fascinant pràctica artística del collage, que es pot veure al Centre Cívic Barceloneta.

L’exposició es pot visitar de manera presencial o de forma virtual i inclou tallers on line i visites guiades virtuals.

En la col·lectiva participen, entre molts altres, Juan Cardosa i Arcángela Regis. En Joan va participar en les edicions de la Festa de 2008, 2009, 2016 i 2019 i durant molts anys va pertànyer a l’equip organitzador. Arcángela va participar en les ediciónes del 2013, 2014 i 2018, i en l’actualitat forma part del col·lectiu organitzador de la Festa.

En l’edició de l’any 2013, conduït per Alvaro Sobrino, La Festa va proposar un taller de microcollage.

Centre Cívic Barceloneta
Carrer de la Conreria, 1, Barcelona
Fins el 20 de novembre

Visita virtual

Taller Haiku-Collage
Dijous 5 de novembre
De 19:30 a 21:00
Inscripcions
Gratuït

Taller Micro-Collage
Dijous 12 de novembre
De 19:30 a 21:00
Inscripcions
Gratuït

Més informació 

A_Regis
Arcangela Regis

 

 Solo Collage

(CAST)
Una interesante exposición de la fascinante práctica artística del collage, que puede verse en el Centre Cívic Barceloneta.

La exposición puede visitarse de manera presencial o de forma virtual e incluye talleres on line y visitas guiadas virtuales.

En la colectiva participan, entre muchos otros, Juan Cardosa y Arcangela Regis. Juan participó en las ediciones de la Festa de 2008, 2009, 2016 y 2019 y durante muchos años perteneció al equipo organizador. Arcangela participó en las ediciónes del 2013, 2014 y 2018, y en la actualidad forma parte del colectivo organizador de la Festa.

En la edición del año 2013, conducido por Alvaro Sobrino, la Festa propuso un taller de microcollage.

Centre Cívic Barceloneta
Carrer de la Conreria, 1, Barcelona
Hasta el 20 de noviembre

Visita virtual

Taller Haiku-Collage
Jueves 5 de noviembre
De 19:30 a 21:00
Inscripciones
Gratuito

Taller Micro-Collage
Jueves 12 de noviembre
De 19:30 a 21:00
Inscripciones

Mas información 

Albert Roca
Albert Roca

 

(CAT) La imatge destacada és de Juan Cardosa. (CAST) La imagen destacada es de Juan Cardosa